Jamal al-din Asadabadi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Jamal al-Afghani

Jamal al-Din al-Afghani (Pashto: سید محمد بن صفدر حسینی, född 1838, avliden 1897) var en inflytelserik islamsk reformist av afghansk härkomst och krävde inre reformer för att försvara islam från väst. Han brukar räknas som en av grundarna till islamisk modernism, vid sidan av Rashid Rida och Muhammed Abduh, en rörelse ur vilken både liberal islam och islamism utvecklades. Han var verksam som talare, journalist, politiker samt lärare i ett flertal länder, däribland Egypten, Afghanistan, Persien och Frankrike. Genom att återkräva islams landvinningar och åter tillägna sig förnuftet och vetenskapen, ej ignorera eller förkasta väst, kunde muslimer driva tillbaka västs inflytande över den muslimska världen. Al-Afghani förkastade den folkliga sufismen för att vara passiv och individualiserad precis som den västerländska tendensen att förpassa det religiösa livet till en privat sfär. Al-Afghani förespråkade aktivism, och uppmanade muslimer att inse att islam är förnuftets och vetenskapens religion, med förmåga att reagera på modernitetens krav. Al-Afghani är känd för polemik med den franska forskaren, filosofen och orientalisten Ernst Renan.Han var ursprungligen från Kunar-provinsen i Afghanistan och tillhörde den pashtunska nationen. 99% av afghan är Sunni och Hanafi. halv procent är shia Mughals och hälften är hindu. Jamaluddin al-Afghani var Sunni Hanafi, iranier fabricerade sin version i intresse Shia.


arabiska texten förklarade han sin identitet som afghanska och tillhör Sadat i Hanafi - sufi islam .Från boken (sayd Jamaludin och Afghanistan) efter: Sayed Qasim Reeshtya