Javanesisk skrift

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Gatuskylt i Yogyakarta med latinska och javanesiska tecken.

Javanesisk skrift eller carakan är ett skriftspråk som fram till slutet av 1900-talet använts för att skriva javanesiska och flera andra indonesiska språk, främst på Java och närbelägna öar. På senare år har dock det latinska alfabetet eller ett modifierat arabiskt alfabet kommit att ta över.

Till de språk som använt eller använder den javanesiska skriften hör, förutom javanesiska, maduresiska och sundanesiska. Javanesisk skrift är mycket närbesläktad med den balinesiska skriften.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Liksom andra skriftsystem i den indonesiska övärlden härstammar den javanesiska skriften från kawiskriften, som i sin tur tros ha utvecklats ur brahmi. Det första dokumenterade exemplet på kawiskrift är från år 804.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Den javanesiska skriften är en abugida som är mycket lik den balinesiska skriften. Grundtecknen består av fristående vokaler och av konsonanter med en medföljande vokal a. Den medföljande vokalen kan bytas ut eller göras stum med hjälp av diakritiska tecken.

En stavelse kan inledas av upp till tre konsonanter. Den första skrivs i aksara-form medan den andra och tredje skrivs i pasangan-form som placeras antingen under eller till vänster om den förra. Den tredje konsonanten måste vara någon av y, w och r. Två speciella tecken används för y och r när dessa står medialt i en stavelse – för konsonantkluster över ordgränser används pasangan-formen. Det finns även speciella tecken för stavelsefinalt ng, r, h och l. De olika tecknen tenderar att interagera och bindas samman till komplexa ligaturer.

Förutom de ordinarie bokstäverna och deras olika former finns också en uppsättning bokstäver kallade murda som används för sanskrit och i namn på viktiga personer.

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Fristående Diakrit ALA-LC IPA
Jawa A.png a [a]
Jawa I.png Diacritic Wulu.png i [i]
Jawa U.png Jawa Suku.png u [u]
Jawa E.png Jawa Taling.png e [e, ɛ]
Jawa Pepet.png ĕ [ə]
Jawa O.png Jawa Taling Tarung.png o [o]

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA
Javanese ha.svg Jawa Ha Pasangan.png h Javanese na.svg Jawa Na Pasangan.png n [n] Javanese ca.svg Jawa Ca Pasangan.png c [tʃ] Javanese ra.svg Jawa Ra Pasangan.png r [r]
Javanese ka.svg Jawa Ka Pasangan.png k [k] Javanese da.svg Jawa Da Pasangan.png d [d] Javanese ta.svg Jawa Ta Pasangan.png t [t] Javanese sa.svg Jawa Sa Pasangan.png s [s]
Javanese wa.svg Jawa Wa Pasangan.png w [w] Javanese la.svg Jawa La Pasangan.png l [l] Javanese pa.svg Jawa Pa Pasangan.png p [p] Javanese dha.svg Jawa Dha Pasangan.png dh [ɖ]
Javanese ja.svg Jawa Ja Pasangan.png j [dʒ] Javanese ya.svg Jawa Ya Pasangan.png y [j] Javanese nya.svg Jawa Nya Pasangan.png ny [ɲ] Javanese ma.svg Jawa Ma Pasangan.png m [m]
Javanese ga.svg Jawa Ga Pasangan.png g [g] Javanese ba.svg Jawa Ba Pasangan.png b [b] Javanese tha.svg Jawa Tha Pasangan.png th [ʈ] Javanese nga.svg Jawa Nga Pasangan.png ng [ŋ]

Murda-varianter[redigera | redigera wikitext]

Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA Aksara Pasangan ALA-LC IPA
Jawa Na Murda.png Jawa Na Murda Pasangan.png n [n] Jawa Ka Murda.png Jawa Ka Murda Pasangan.png k [k] Jawa Ta Murda.png Jawa Ta Murda Pasangan.png t [t] Jawa Sa Murda.png Jawa Sa Murda Pasangan.png s [s]
Jawa Pa Murda.png Jawa Pa Murda Pasangan.png p [p] Jawa Ga Murda.png Jawa Ga Murda Pasangan.png g [g] Jawa Ba Murda.png Jawa Ba Murda Pasangan.png b [b]

Specialtecken[redigera | redigera wikitext]

Tecken Namn Användning
Jawa Pangkon.png pangkon avlägsnar den medföljande vokalen
Jawa Pengkal.png pengkal stavelsemedialt y eller stavelsefinalt l
Diacritic Cakra.png cakra stavelsemedialt r
Diacritic Cecak.png cecak stavelsefinalt ng
Diacritic Layar.png layar stavelsefinalt r
Diacritic Wignyan.png wignyan stavelsefinalt h

Siffror[redigera | redigera wikitext]

Jawa 1.png Jawa Nga Lelet.png Jawa 3.png Jawa 4.png Jawa 5.png Jawa E.png Jawa 7.png Jawa Pa Murda.png Jawa Ya.png Jawa 0.png
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Bokstavsordning[redigera | redigera wikitext]

Det finns två sätt att sortera de javanesiska bokstäverna. Den första är enligt ramsan "hana caraka, data sawala, padha jayanya, maga bathanga", som kan översättas 'det var två sändebud som hyste agg mot varandra; de var lika skickliga på att slåss; här ligger deras kroppar'. Den andra bygger på sanskrit och liknar därmed den för många andra brahmi-skrifter.

Datoranvändning[redigera | redigera wikitext]

Javanesisk skrift ingår i Unicode-standarden från och med version 5.2 som släpptes i oktober 2009. Den har tilldelats kodpunkterna U+A980–U+A9DF.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]