Jesu Kristi kyrka

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Jesu Kristi kyrka är den universella institution som förkunnar tron på Jesus från Nasaret som Guds son. De som ansluter sig till denna lära kallas oftast kristna.

Kristna har allt sedan Jesu död slutit sig samman i lokala församlingar. Dessa har sedan under tidens gång organiserat sig i olika kyrkor och trossamfund, beroende på läromässiga skillnader och skilda anspråk på vilken av dem som är den sanna arvtagaren till den urkristna församlingen.

En vitt utbredd uppfattning är dock att alla troende kristna, oavsett samfundstillhörighet, är en del av den sanna Jesu Kristi Kyrka, den globala församlingen eller "Jesu Kristi kropp".

Flera enskilda sekter och samfund (ofta med exklusiva anspråk på att vara den enda sanna kyrkan) har velat monopolisera begreppet "Jesu Kristi kyrka" eller "Kristi kyrka" genom att registrera det som namn, eller del av namn, på sin egen kyrka.

Det gäller bland annat flera mormonkyrkor som Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (från början endast "Jesu Kristi kyrka", Restaurerade Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Återstående Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Kristi kyrka (Cutleriter), Kristi kyrka (med Elias budskap), Kristi kyrka (Fetting), Church of Christ (Temple Lot), Kristi Kyrka (Rigdoniter), Kristi kyrka (Whitmeriterna), Jesu Kristi kyrka (Bickertoniter), Fundamentalistiska Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och den Sanna och Levande Jesu Kristi Kyrka av de Sista Dagarnas Heliga.