Justitieministeriet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Finlands ministerier
Statsrådets kansli

Utrikesministeriet
Justitieministeriet
Inrikesministeriet
Försvarsministeriet
Finansministeriet
Undervisnings- och kulturministeriet
Jord- och skogsbruksministeriet
Kommunikationsministeriet
Arbets- och näringsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet
Miljöministeriet

Justitiekanslersämbetet
För ordet i en mer generell betydelse, se justitieministerium.

Justitieministeriet i Finland är en del av statsrådet (regeringen) och har till uppgift att upprätthålla och utveckla rättsordningen och rättssäkerheten samt se till demokratins strukturer och medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter. Ministeriet ansvarar för beredningen av de viktigaste lagarna, rättsväsendets funktion och verkställigheten av domar. Ministeriet leds av justitieministern och högsta tjänsteman är en kanslichef. Vid ministeriet finns bland annat en justitieförvaltningsavdelning, en lagberedningsavdelning och en kriminalpolitisk avdelning.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]