Karcinogen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Carcinogena eller cancerframkallande ämnen kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Cancern kan tänkas att uppkomma på två olika sätt. Antingen är ämnet DNA-skadande och detta ger upphov till cancern, denna typ kallas genotoxisk carcinogen. En epigenetisk carcinogen innebär att ämnet indirekt orsakar cancer genom att exempelvis den negativa feedbacken som gör att mer hormon produceras och vävnaden växer.

IARC har en graderad skala för gradering av carcinogena ämnen där värde 1 är cancerframkallande och där värde 4 är troligen inte cancerframkallande.

  • Klass 1 - Bevisad humancarcinogen
  • Klass 2A - Sannolik humancarcinogen, bevisad carcinogen i djur
  • Klass 2B - Möjlig humancarcinogen
  • Klass 3 - Otillräckliga bevis
  • Klass 4 - Bevisad icke-humancarcinogen (finns väldigt få i denna grupp)

Det är dock inte helt enkelt att klassificera kemikalier, ett exempel är krom som förekommer i Cr+3 och Cr+6. Cr3+ är carcinogen medan Cr+6 inte är carcinogen. Dock har Cr3+ låg biotillgänglighet medan Cr6+ har en hög biotillgänglighet och kan omvandlas till Cr3+ i kroppen. Därför klassificeras Cr3+ inte som carcinogen medan Cr6+ gör det.

Några ämnen som är cancerframkallande[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]