Khmerisk skrift

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Khmerisk skrift används för att skriva khmer, det officiella språket i Kambodja. De äldsta inskriptionerna på khmer dateras till år 611 e Kr och är ristade i sten.

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Liksom andra skriftsystem i brahmifamiljen så är den khmeriska skriften en abugida vilket innebär att varje konsonant, om inget annat anges, har en medföljande vokal (i det här fallet a eller o). Vokalen kan ändras eller avlägsnas genom att konsonanten förses med olika diakritiska vokaltecken.

Khmer har betydligt fler vokalfonem än vad det finns vokaltecken. För att lösa detta har konsonanterna delats in i två serier. Vilken vokal som uttalas beror på vilken serie konsonanten tillhör.

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Fristående vokaler[redigera | redigera wikitext]

Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA
a â [ʔɑʔ] ā a [ʔa]
i ĕ [ʔe] ī ei [ʔəj]
u ŏ [ʔ]
ū ŭ [ʔu] ūw ŏu [ʔɨw]
rœ̆ [ʔrɨ] r̥̄ [ʔrɨ:]
lœ̆ [ʔlɨ] l̥̄ [ʔlɨ:]
e é [ʔe] ai ai [ʔaj]
ឱ,ឲ o [ʔa:o] au âu [ʔaw]

Diakritiska vokaltecken[redigera | redigera wikitext]

Diakritiska vokaltecken kan i de flesta fall uttalas på två olika sätt beroende på vilken typ av konsonant de kombineras med – en med medföljande a eller medföljande o.

Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA
a-serie o-serie a-serie o-serie a-serie o-serie a-serie o-serie
a ar or [ar] [or] អា ā a éa [a:] [i:ə]
អិ i ĕ ĭ [e] [i] អី ī ei i [ǝj] [i:]
អឹ œ̆ [ǝ] [ɨ] អឺ ȳ œ [ǝ:ɨ] [ɨ:]
អុ u ŏ ŭ [o] [u] អូ ū o u [o:u] [u:]
អួ ua [u:ǝ] អើ oe aeu eu [a:ə] [ə:]
អឿ ẏa eua [ɨ:ǝ] អៀ ia [i:ǝ]
អេ e é [e:i] [e:] អែ ae ê [a:e] [ɛ:]
អៃ ai ai ey [aj] [ɨj] អោ o [a:o] [o:]
អៅ au au ŏi [aw] [ɨw]

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Konsonantkluster skrivs i khmer genom att konsonanter staplas på varandra vertikalt. Klustrets andra (och ibland tredje) konsonant skrivs med en förminskad och förenklad variant av ursprungstecknet. De gör också att det medföljande vokalljudet försvinner från föregående konsonant.

Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA Tecken ALA-LC UNGEGN IPA
ka [kɑ] kha khâ [kʰɑ] go [kɔ] gho khô [kʰɔ] ṅo ngô [ŋɔ]
ca châ [cɑ] cha chhâ [cʰɑ] jo chô [cɔ] jho chhô [cʰɔ] ño nhô [ɲɔ]
ṭa [ɗɑ] ṭha thâ [tʰɑ] ḍo [ɗɔ] ḍho thô [tɔ] ṇa [nɑ]
ta [tɑ] tha thâ [tʰɑ] do [tɔ] dho thô [tʰɔ] no [nɔ]
pa [ɓɑ] pha phâ [pʰɑ] bo [pɔ] bho phô [pʰɔ] mo [mɔ]
yo [jɔ] ro [rɔ] lo [lɔ] vo [vɔ] ḷo [ɭɑ]
śa shâ ṣo ssô sa [sɑ] ha [hɑ] qa [ʔɑ]

Se även[redigera | redigera wikitext]