Klimatkompensation

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Klimatkompensation är en metod för att begränsa utsläpp av växthusgaser. Människor, företag eller organisationer köper utsläppskrediter (utsläppsreduktioner eller utsläppsrätter) som motsvarar hela eller delar av de utsläpp man själv ger upphov till.

Exempel: Ett litet företag släpper ut 30 ton koldioxid årligen och väljer därför att köpa 30 utsläppsreduktioner varje år. Då begränsas 30 ton växthusgas i ett specificerat projekt på något annat ställe varifrån utsläppsreduktionerna kommer, oftast vid utbyggnad av förnybara energikällor i utvecklingsländer. Det lilla företagets påverkan på klimatet har således suddats ut företaget kan anses klimatneutralt.


Varianter av klimatkompensation[redigera | redigera wikitext]

Utsläppsreduktioner

Köp av utsläppsreduktioner är idag det vanligast förekommande sättet att klimatkompensera för företag och organisationer som vill göra det på frivillig grund. Utsläppsreduktioner skapas bland annat när kolkraftverk ersätts av förnyelsebar vattenkraft eller vindkraft. Mängden utsläpp som spara översätts till utsläppsreduktioner och säljs. Återplantering eller bevarande av skog (trädplantering) är också en vanlig metod för att klimatkompensera. När träden växer binder de koldioxid och ju fler träd som planteras, desto mera koldioxid hindras från att bidra till växthuseffekten. Dessutom ger träden ofta ökad välfärd åt jordbrukarna genom att de får tillgång till frukt, ved och virke. Syftet är också att motverka avskogning av värdefull naturskog och att öka den biologiska mångfalden. Exempel på sådana utsläppsreduktioner är VERs och CERs (Verified Emisson Reduction och Certified Emisson Reduction).

Utsläppsrätter

Handel med utsläppsrätter är ett system som reglerar hur mycket vissa utsläppsintensiva industrier får lov att släppa ut. Industrierna tilldelas en kvot, släpper man ut mer tvingas man betala för fler utsläppsrätter, släpper man ut mindre får restkvoten säljas. Till skillnad från utsläppsreduktionerna har utsläppsrätterna inte skapats i projekt där utsläpp har begränsats utan är ett ekonomiskt styrmedel som regleras av EU. System heter EU ETS. (European Union Emission Trading Scheme).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]