Knivlagen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel handlar om knivlagen i Sverige. Se knivlagar för internationella förhållanden.

Lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål i Brottsbalken i Sveriges rikes lag kallas till vardags för knivlagen.

Lagstiftningen inom det här området behandlar knivar, stickvapen, skärvapen och andra farliga föremål som är avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa.

Exempel på sådana farliga föremål:

 • stiletter
 • springknivar
 • butterflyknivar
 • sablar
 • svärd
 • kaststjärnor
 • karatepinnar
 • knogjärn

Enligt lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål avsedda att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa (1988:254[1]) är det förbjudet att ha den här typen av vapen (ej heller i självförsvarssyfte vilket inte ses som en förmildrande omständighet)[2] på allmän plats, inom skolområde eller i fordon på allmän plats.

Exempel på undantag från förbudet:

 • militär som till uniform bär kniv
 • hantverkare
 • svampplockare som under vandring bär ändamålsenlig kniv
 • normalt bruk av fickkniv eller multiverktyg

Personer under 21 år får inte använda eller äga springknivar eller springstiletter.

Överlåtelse av farliga föremål

Springknivar, springstiletter, knogjärn, kaststjärnor eller andra föremål som är speciellt avsedda för att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte överlåtas till personer under 21 år eller erbjudas till försäljning.

Införsel

För införsel av den här typen av farliga föremål, utom sablar och svärd, krävs tillstånd. Tillstånd prövas av polismyndigheten på den ort där förtullning ska äga rum eller, om förtullning inte behövs, där införseln sker. Se förordning (1990:415[3]) om tillstånd för införsel av vissa farliga föremål.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1988254-om-forbud-betra_sfs-1988-254/?bet=1988:254
 2. ^ https://lagen.nu/1988:254 | Se kommentarsfältet
 3. ^ http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-1990415-om-tills_sfs-1990-415/?bet=1990:415


Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]