Koloxid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En koloxid är en kemisk förening av kol och syre. Med koloxid åsyftas vanligen kolmonoxid, speciellt i dagligt tal.

De minsta och vanligaste koloxiderna är kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2). Det finns dock många andra stabila, metastabila och även några reaktiva koloxider som sällan existerar utanför laboratorierna.

Kolmonoxid kan vara mycket skadlig att andas in. Vid inandning binder sig hemoglobinet i blodet sig hellre till kolmonoxidet än till syret. Detta kallas inre kvävning och man får då ut kolmonoxid till kroppens muskler istället för syre och musklerna blir då förlamade.

Reaktionsformel för koloxid är C+O→CO

Egentligen så är oftast syre bundet med varandra 2 och 2, så den korekta kemiska formlen är: 2C+O2-->2CO