Kommundelsnämnd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En kommundelsnämnd eller stadsdelsnämnd är i Sverige en typ av kommunal nämnd som har ett lokalt geografiskt ansvarsområde i stället för ett fackområde. Vilka frågor som handläggs av en kommundelsnämnd varierar från kommun till kommun. Som verkställande organ under nämnden finns motsvarande förvaltning.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Kommundelsnämnder infördes som ett försök att få en mer lokal anknytning för politiken i närområdet, och därmed stärka den lokala demokratin i stora kommuner. Frågor om lokalt självbestämmande och kunskap om lokala förhållanden var också viktiga faktorer. Kommundelsnämndernas politiska sammansättning återspeglar dock den i kommunfullmäktige rådande, snarare än den inom kommundelen.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Kommundelsnämnder finns bland annat i Borås, Eskilstuna, Huddinge, Kalmar, Köping, Södertälje, Umeå och Västerås kommuner. Kommundelsnämnd är den benämning som föreskrivs enligt lag, men vissa kommuner har valt att använda andra benämningar, som stadsdelsnämnd (SDN) (Stockholm, Göteborg), stadsdelsfullmäktige (Malmö) eller områdesnämnd (Nacka, avskaffade 2007). I Eskilstuna kommun finns en lokal nämnd kallad Torshälla stads nämnd. Det förekommer också lokala organ med endast rådgivande funktion, kommundelsråd. Sådana finns till exempel i Strängnäs kommun.

Ansvar[redigera | redigera wikitext]

Skolor och förskolor, bibliotek, socialtjänst, gator och bygglov kan ligga på kommundelsnämnden.

Kommun Socialtjänst Äldreomsorg Grundskolor Förskolor Fritidshem Bibliotek/Kultur Gator och vägar Bygglov
Borås

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

*

Nej

Nej

Eskilstuna
Göteborg

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Huddinge
Kalmar

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Köping
Malmö

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

Stockholm

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Södertälje
Umeå
Västerås
 • - kommundelsnämnderna ansvarar i Borås för kommundelsbiblioteken, medan stadsbiblioteket ligger på en central kulturnämnd.

Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Beträffande Stockholms kommun,[1] har ansvaret för grundskola, skolbarnomsorg, obligatorisk särskola och mellanstadieverksamhet från och med den 1 juli 2007 flyttats från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden.

Vidare överflyttades ansvaret för drift och underhåll av gator samt enklare bygglov och markupplåtelser till trafik- och renhållningsnämnden fr.o.m. den 1 januari 2007.

Stadsdelsnämnderna ansvarar numera för

 • Flyktingmottagning
 • Fritidsverksamhet för barn och ungdomar
 • Förskola
 • Försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering
 • Konsumentrådgivning
 • Lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder
 • Lokala stadsmiljöfrågor
 • Renhållning av parker
 • Service och omsorg till funktionshindrade
 • Social service, omsorg och behandling samt familjerätt
 • Äldreomsorg

Södermöre kommundelsnämnd[redigera | redigera wikitext]

Södermöre kommundelsnämnd är sydöstra Sveriges enda kommundelsnämnd. Till ytan utgör den halva Kalmar kommun och har ca 7 400 invånare. Södermöre kommundel kom till som ett försök år 2000 för att stärka den lokala demokratin, föra ut besluten närmare kommuninvånarna och vitalisera politiken lokalt. Syftet var att:

 • Stärka demokratin
 • Vitalisera politiken
 • Skapa möjligheter för en effektiv organisation med hög kvalité

I organisationsbeslutet ingick att utveckla en kommundelsnämnd av den lokala nämnden – Södermöre kommundelsnämnd. Detta skedde under mandatperioden. Avsikten med att skapa en kommundelsnämnd var att stärka den lokala demokratin.

Nämnden ansvarar för följande verksamheter:

 • Barn- och skolbarnomsorg, grundskola
 • Omsorgen om äldre och hemsjukvård
 • Kultur och fritidsverksamhet (bland annat bibliotek och fritidsgårdar)

Kommundelsnämnden ska kunna påverka frågor som rör gator och vägar, parker och grönområden samt kollektivtrafik.

Kommundelsnämnden har ett utökat demokratiuppdrag samt ska arbeta med landsbygdsutveckling.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Stockholms kommuns webbplats.