Kommunion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Med kommunion (latin: communio, ’förening’, ’gemenskap’) avses framför allt två ting.

1. I romersk-katolska kyrkan kallas eukaristin vanligtvis för kommunion eller den heliga kommunionen vare sig denna äger rum inom ramen för mässan eller ges utanför denna (till exempel sjukkommunion). I reformerade kyrkor använder man i stället nattvard. I Svenska kyrkan är begreppet för en person som "går till nattvarden" eller "går till kommunion" "kommunikant".

2. I romersk-katolska kyrkan används begreppet full kommunion i bemärkelsen full kyrkogemenskap med sakramental enhet, för att beteckna banden mellan katolska delkyrkor som har fullständig såväl trosgemenskap som juridisk gemenskap.

Ovanstående begrepp kommer av uttrycket för den gemenskap med Jesus Kristus och hans offerdöd på korset som kommunionen förmedlar (men även föreningen med kyrkan bortom tid och rum - se de heligas gemenskap).

Se även[redigera | redigera wikitext]