Kyrkoasyl

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Kyrkoasyl är ett modernt begrepp på en gammal företeelse.

Kyrkoasyl grundar sig inte på någon lagstiftning utan på ett moraliskt beslut av den församling eller präst som erbjuder fristad åt en flykting. Kyrkoasyl förekommer i en mängd länder. Kyrkoasyl är en fredlig metod att kräva rättvisa i en situation där lagen och dess tolkning visat sig inhuman.

Gemensamt torde gälla.

  • Den sökande ska ha en välgrundad rädsla att bli förföljd.
  • Ett allvarligt hot har riktats mot sökanden eller hans familj.
  • Den sökandes asylprocess har hittills inte varit rättvis eller
  • Utredningen har varit bristfällig.[1]

Nederländerna[redigera | redigera wikitext]

En mänskorättsarbetsgrupp inom Ekumeniska rådet i Nederländerna gav redan 1982 ut en rapport om kyrkoasyl. Kyrkorna i staden Groningen erbjöd fristad åt familjer från Sri Lanka och Syrien, vilka kommit till landet på 1980-talet. I Nederländerna har bildats ett nätverk , INLIA, som organiserar och samordnar asylsökarnas behov.[2]

Tyskland[redigera | redigera wikitext]

År 1994 grundades i Tyskland en ekumenisk organisation Ökumeni-sche Bundesarbeitsgemeinsaft Asyl in der Kirche (BAG), som koordi-nerar verksamheten kring kyrkoasyl. Nätverket fungerar som informations-kanal mellan församlingarna, ordnar utbildning och lyfter fram praxi-sen kring kyrkoasyl både i kyrkor och i media.[3]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ sid 9 Kyrkan som fristad http://www.ekumenia.fi/data/liitteet/kyrkan_som_fristad_2007.pdf
  2. ^ http://www.inlia.nl/watisinlia.html
  3. ^ http://www.kirchenasyl.de/