LU-faktorisering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom linjär algebra är LU-faktorisering, ibland kallat LR-faktorisering, en matrisfaktorisering där man delar upp en matris i en uppåt triangulär matris (om ursprungsmatrisen är kvadratisk) och en nedåt triangulär matris. LU-faktorisering används för att lösa linjära ekvationsystem med samma vänsterled snabbare.

Definition[redigera | redigera wikitext]

För en matris A är LU-faktoriseringen:

 A = LU

Om A är kvadratisk är även L (som blir en nedåt triangulär matris) och U (som blir en uppåt triangulär matris) kvadratiska . Om A inte är kvadratisk blir inte U kvadratisk (och då inte heller triangulär), men L blir kvadratisk (och triangulär).

Ibland används en permutationsmatris P för att undvika fel på grund av den numeriska metoden, detta kallas (partiell) pivotering. Matrisen skrivs då om på formen PA=LR

Beräkning[redigera | redigera wikitext]

Med elementära matriser[redigera | redigera wikitext]

Genom multiplikation med elementära matriser för radadditioner kan den kvadratiska matrisen A omvandlas till en övertriangulär matris U (i grund och botten samma sak som Gausselimination). Vi har alltså att:

 E_n...E_2E_1A = U \,

Där E_k är en elementär matris. Detta ger att:

 A = (E_n...E_2E_1)^{-1}U \Rightarrow A = E_1^{-1}E_2^{-1}...E_n^{-1}U

inversen till elementära matriser är lättberäknade (se artikeln om elementära matriser), och alla E_k kan uttryckas som undertriangulära matriser (och då även deras inverser), blir produkten av alla E_k en undertriangulär matris. Och alltså har A uttryckts som produkten av en över- och en undertriangulär matris.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Följande matris ska LU-faktoriseras:

A =
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 3 \\
1 & 1 & 7 \\
-2 & 2 & -1 
\end{pmatrix}

Genom Gausselimination ser vi att en övertriangulär matris U kan fås genom radadditioner:

U =
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 3 \\
0 & 2 & 4 \\
0 & 0 & 5 
\end{pmatrix}

Dessa radoperationer kan beskrivas som:

 1. Dra 1 av rad 1 från rad 2
 2. Lägg 2 av rad 1 till rad 3

Där varje kan uttryckas som en elementär matris:

E_1 =
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
-1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
,E_2 =
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
2 & 0 & 1
\end{pmatrix}

Som ger inverser:

E_1^{-1}
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
,E_2^{-1} =
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
-2 & 0 & 1
\end{pmatrix}

Observera hur enkel inversberäkningen är, det är bara att byta tecken på talet utanför diagonalen. Nu kan vi beräkna vårt L :

L = E_2^{-1} E_1^{-1} =
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 \\
-2 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 \\
-2 & 0 & 1
\end{pmatrix}

Observera att ordningen på matriserna kastas om när man tar invers, (E_1 E_2)^{-1} = E_2^{-1} E_1^{-1} .

A är nu LU-faktoriserad:

A = LU =
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 \\
-2 & 0 & 1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
1 & -1 & 3 \\
0 & 2 & 4 \\
0 & 0 & 5
\end{pmatrix}

Tillämpningar[redigera | redigera wikitext]

Ekvationssystemlösning[redigera | redigera wikitext]

Om man har en samling ekvationsystem A\mathbf{x_k} = \mathbf{b_k} där man vill hitta \mathbf{x_k} till respektive \mathbf{b_k} , men A är samma i alla ekvationsystemen, lönar det sig att LU-faktorisera, då man löser ekvationssystemet för en av de triangulära matriserna i taget, det går till som så att man löser ekvationsystemet L\mathbf{y} = \mathbf{b_k} och sedan ekvationsystemet U\mathbf{x_k} = \mathbf{y} . Båda dessa ekvationsystem är lätta att lösa då vänsterledet representeras av en triangulär matris.

Inversberäkning[redigera | redigera wikitext]

 A = LU är A^{-1} = U^{-1}L^{-1} . En triangulär matris är lättare att invertera än en icke-triangulär matris, så det är lättare att beräkna inversen genom LU-faktorisering. Datorprogram beräknar ofta matrisinverser genom LU-faktorisering.

Determinantberäkning[redigera | redigera wikitext]

Determinantberäkning är väldigt enkelt för en LU-faktoriserad matris, då determinanten för en triangulär matris är produkten av diagonalelementen och:

\det{A} = \det{L}\det{U}\,

Om L dessutom endast har ettor i diagonalen (som den ofta har, se till exempel beräkningsexemplet ovan), får vi att:

\det{A} = \det{U} = \prod_{i = 1}^n u_{ii}

Se även[redigera | redigera wikitext]