Landskommun

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En landskommun är ett administrativt begrepp - för Sveriges del historiskt - betecknande en kommun som inte är stad, köping, municipalsamhälle eller motsvarande, det vill säga om kommuner av skilda slag finns inom samma stat.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

När de svenska förordningarna om kommunalstyrelse trädde i kraft den 1 januari 1863 delades Sverige in i närmare 2500 kommuner. Av dessa var 88 städer och åtta köpingar. Övriga cirka 2400 var landskommuner.

Genom förordningarna renodlades den kommunala förvaltningen och det var här begreppet kommun infördes. Kyrkliga ärenden skulle handläggas inom den kyrkliga kommunen och övriga ärenden inom den borgerliga kommunen. Varje församling utgjorde en kyrklig kommun. Varje stad och varje församling på landsbygden utgjorde en borgerlig kommun. Normalt användes kortformen kommun i dessa kommuners namn, utom när det fanns fler kommuner av olika typ men med samma namn (landskommun eller stadskommun). Detta kan dock leda till vissa missförstånd då städer och köpingar också var kommuner.

Antalet förändrades inte nämnvärt under de följande 90 åren. Några kommuner blev köpingar, som sedan i vissa fall blev städer. Några delades och ett mindre antal inkorporerades med grannkommuner.

Vid kommunreformen 1952 reducerades antalet landskommuner till 816. När begreppet avskaffades den 31 december 1970 och enhetlig kommuntyp infördes var antalet 624.

Finland[redigera | redigera wikitext]

Tidigare var Finlands kommuner städer, köpingar eller landskommuner. År 1977 blev Finlands alla köpingar städer och ordet landskommun blev inofficiellt. Senare avsåg man med ordet landskommun ofta[förtydliga] bara kommuner, som hade ordet landskommun (på finska maalaiskunta) i sina namn för att skilja dem från den närliggande staden, till exempel Raumo landskommun och Rovaniemi landskommun. Sista sådana kommun var Jyväskylä landskommun.

Estland[redigera | redigera wikitext]

Estlands kommuner kan vara städer eller landskommuner.

Lettland[redigera | redigera wikitext]

Lettlands administrativa indelning skilde till 2009 på storstäder, städer och landskommuner. De senare kallade pagasti.