Likertskala

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Likertskalan är en skala där forskaren mäter olika attityder hos respondenten. Attitydmätningen utgår ifrån en observation av en eller flera reaktioner från individerna. Måttenheten bestäms genom olika sifferskalor eller genom negativa/positiva påståenden för att få fram index över flera enkelställda frågor. Respondenten får då markera i vilken grad den instämmer i frågorna. Likertskalan är den vanligaste attitydmätningen vid olika arbetsmiljöstudier, och mätningen anses fungera väl i de flesta fallen.

Att variera svarsalternativen, ändra inställningen i frågorna och försöka skapa varierade frågor kan göra att man kan urskilja respondenter som svarat sanningsenligt och konsekvent från dem som svarat för att snabbt bli klara med frågorna. Detta gäller också då det finns en bakomliggande struktur i frågorna. Exempelvis borde en undersökning som rör en viss tvättsvamp för bilar kunna utformas så att respondenterna får svara om svampen repar eller skadar bilen på något sätt. I de fall där respondenterna svarat jakande på en sådan fråga kan man förvänta sig att det totala omdömet blir negativt.

Exempel på frågor enligt likertskala:
Ringa in den siffra som representerar hur du känner för schampot du har fått testa i en vecka.
Jag är nöjd med det
Starkt emot--1--2--3--4--5--6--7--starkt för
Det är enkelt att använda
Starkt för--1--2--3--4--5--6--7--starkt emot
Det får mitt hår att glänsa
Starkt emot--1--2--3--4--5--6--7--starkt för
Min hårbotten blir irriterad av det
Starkt emot--1--2--3--4--5--6--7--starkt för

Likertskalan utvecklades av organisationspsykologen Rensis Likert.