Lista över Danmarks inrikesministrar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Lista över Danmarks inrikesministrar:

Inrikesminister Parti Tillträdde Avgick Regering
Peter Georg Bang 16 november 1848 21 september 1849 Novemberministären
Matthias Hans Rosenørn 21 september 1849 13 juli 1851
Frederik Ferdinand von Tillisch 13 juli 1851 28 januari 1852 Juliministären, Oktoberministären
Peter Georg Bang 28 januari 1852 21 april 1853 Regeringen Bluhme I
Anders Sandøe Ørsted 21 april 1853 29 april 1854 Regeringen Ørsted
Frederik Ferdinand von Tillisch 29 april 1854 12 december 1854
Peter Georg Bang 12 december 1854 18 februari 1856 Regeringen Bang
Carl Fredrik Simony 18 februari 1856 4 juni 1856
Ivar Johan Unsgaard 4 juni 1856 18 oktober 1856
Andreas Frederik Krieger 18 oktober 1856 1 augusti 1858 Regeringen Andræ
Ivar Johan Unsgaard 1 augusti 1858 6 maj 1859 Regeringen Andræ, Regeringen Hall I
Andreas Frederik Krieger 6 maj 1859 2 december 1859 Regeringen Hall I
Johan Christian von Jessen 2 december 1859 24 februari 1860 Regeringen Rotwitt
Ditlev Gothard Monrad 24 februari 1860 15 september 1861 Regeringen Hall II
Orla Lehmann 15 september 1861 31 december 1863
Carl Ludvig Vilhelm Rømer von Nutzhorn 31 december 1863 10 maj 1864 Regeringen Monrad
Hans Rasmussen Carlsen 10 maj 1864 11 juli 1864
Frederik Ferdinand von Tillisch 11 juli 1864 6 november 1865 Regeringen Bluhme II
Jacob Brønnum Scavenius Estrup 6 november 1865 22 september 1869 Regeringen Frijs
Wolfgang Haffner 22 september 1869 28 maj 1870 Regeringen Frijs
Christen Andreas Fonnesbech 28 maj 1870 14 juli 1874 Regeringen Holstein-Holsteinborg
F.C.H.E. Tobiesen 14 juli 1874 11 juni 1875 Regeringen Fonnesbech
E.V.R. Skeel 11 juni 1875 29 augusti 1884 Regeringen Estrup
S.H.S. Finsen 29 augusti 1884 8 augusti 1885
H.P. Ingerslev 8 augusti 1885 15 januari 1894
H. Hørring 15 januari 1894 23 maj 1897 Regeringen Reedtz-Thott
V. Bardenfleth 23 maj 1897 28 augusti 1899 Regeringen Hørring
Ludvig E. Bramsen 28 augusti 1899 24 juli 1901 Regeringen Sehested
Enevold Sørensen Venstre 24.07.1901 14.01.1905
Sigurd Berg Venstre 14.01.1905 12.10.1908
Klaus Berntsen Venstre 12.10.1908 28.10.1909
P. Munch Radikale Venstre 28.10.1909 05.07.1910
J. Jensen-Sønderup 05.07.1910 21.06.1913
Ove Rode Radikale Venstre 21.06.1913 30.03.1920
W. Oxholm 30.03.1920 05.04.1920
Henrik Vedel 05.04.1920 05.05.1920
Sigurd Berg 05.05.1920 11.07.1921
Otto Krag Venstre 18.07.1921 23.04.1924 Regeringen Neergaard II & III
C.N. Hauge Socialdemokratiet 23.04.1924 14.12.1926 Regeringen Stauning I
Otto Krag Partilös 14.12.1926 30.04.1929 Regeringen Madsen-Mygdal
Bertel Dahlgaard Venstre 30.04.1929 08.07.1940 Regeringen Stauning II
Knud Kristensen Venstre 08.07.1940 09.11.1942 Regeringen Stauning III & Regeringen Buhl I
Jørgen Jørgensen¹ Radikale Venstre 09.11.1942 05.05.1945 Regeringen Scavenius
Knud Kristensen Venstre 05.05.1945 07.11.1945 Regeringen Buhl II
Einar Kjær Venstre 07.11.1945 18.06.1947 Regeringen Kristensen
Niels Arnth-Jensen Venstre 30.06.1947 13.11.1947
Alsing Andersen Socialdemokratiet 13.11.1947 23.11.1947 Regeringen Hedtoft I
Jens Smørum Socialdemokratiet 23.11.1947 30.10.1950
Aksel Møller Konservative Folkeparti 30.10.1950 30.09.1953 Regeringen Eriksen
Johannes Kjærbøl Socialdemokratiet 30.09.1953 30.08.1955 Regeringen Hedtoft II & Regeringen Hansen I
Carl Petersen Socialdemokratiet 30.08.1955 28.05.1957 Regeringen Hansen I
Søren Olesen Retsforbundet 28.05.1957 18.11.1960 Regeringen Hansen II & Regeringen Kampmann I
Hans R. Knudsen Socialdemokratiet 18.11.1960 07.09.1961 Regeringen Kampmann II
Lars P. Jensen Socialdemokratiet 07.09.1961 26.09.1964 Regeringen Kampmann II & Regeringen Krag I
Hans Hækkerup Socialdemokratiet 26.09.1964 02.02.1968 Regeringen Krag II
Poul Sørensen Konservative Folkeparti 02.02.1968 29.06.1969 Regeringen Baunsgaard
H.C. Toft Konservative Folkeparti 11.07.1969 11.10.1971
Egon Jensen Socialdemokratiet 11.10.1971 19.12.1973 Regeringen Krag III & Regeringen Jørgensen I
Jacob Sørensen Venstre 19.12.1973 13.02.1975 Regeringen Hartling
Egon Jensen Socialdemokratiet 13.02.1975 30.08.1978 Regeringen Jørgensen II
Knud Enggaard Venstre 30.08.1978 26.10.1979 Regeringen Jørgensen III
Henning Rasmussen Socialdemokratiet 26.10.1979 10.09.1982 Regeringen Jørgensen IV
Britta Schall Holberg Venstre 10.09.1982 12.03.1986 Regeringen Schlüter I
Knud Enggaard Venstre 12.03.1986 10.09.1987
Thor Pedersen Venstre 10.09.1987 25.01.1993 Regeringen Schlüter II, III & IV
Birte Weiss Socialdemokratiet 25.01.1993 20.10.1997 Regeringen Nyrup Rasmussen I, II & III
Thorkild Simonsen Socialdemokratiet 20.10.1997 23.02.2000 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen III & IV
Karen Jespersen Socialdemokratiet 23.02.2000 27.11.2001 Regeringen Poul Nyrup Rasmussen IV
Lars Løkke Rasmussen Venstre 27.11.2001 23.11.2007 Regeringen Anders Fogh Rasmussen I & II
Ingen inrikesminister utnämnd - 23.11.2007 07.04.2009 -
Karen Ellemann Venstre 7 april 2009 23 februari 2010 Regeringen Lars Løkke Rasmussen
Bertel Haarder Venstre 23 februari 2010 3 oktober 2011 Regeringen Lars Løkke Rasmussen
Margrethe Vestager Det Radikale Venstre 3 oktober 2011 Regeringen Helle Thorning-Schmidt

Not: ¹ Regeringen ingav 29 augusti 1943 sin avskedsansökan till kungen och upphörde samtidigt att fungera. Mellan den 30 augusti 1943 och 5 maj 1945 var det därför departementchefsstyre, där departementens chefer administrerade sina respektive sakområden.