Livsstil

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En livsstil är en människas sätt att leva. Begreppet skapades av psykologen Alfred Adler 1929, och termen har använts i dagligt tal från 1960-talet.

En livsstil definieras inom sociologin som regel som ett leverne som är identitetsskapande och som vanligen grundas på konsumtion, medan det från psykologin betraktas utifrån kännetecken som personerna lärt av sin uppväxtmiljö (föräldrahemmet) och som har avsevärd betydelse för deras mellanmänskliga relationer. Människors livsstilar har under moderniteten tenderat att fjärma sig från begreppet subkultur och bli mer individualistiska; i vilket fall handlar livsstil om indivdens förhållande till samhället. Personers livsstil har också tenderat att mera ha karaktären av personligt val. Fastän konsumerism har varit en dominerande teori om vad som grundar livsstil, har livsstil sedan Anthony Giddens kommit att mera definieras som en persons integrerade uppsättningar praktiker som skapar berättelsen om självidentiteten.[1]

Det antas att den livsstil en människa har i det moderna samhället, har människan själv valt av flera andra möjliga. I en sådan livsstil ingår kluster av beteenden, vanor och orienteringar, som Giddens anser ger människan en känsla av ontologisk trygghet. Det ligger nära vad Pierre Bordieu kallade habitus.[2]

Det råder ingen samsyn hur livsstilen hänger samman med samhällsklass. Bordieus åsikt är att livsstilen speglar personens samhällsklass, eftersom den speglar personens konsumtionsvanor. En annan hållning är att livsstilen hänger samman med samhällsklassen, genom att den utgörs av matvanor. En tredje utgångspunkt är att eftersom masskonsumtionen försvinner, fjärmas livsstilen från begreppet samhällsklass.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Clark, Marilyn. "Exploring the criminal lifestyle: a grounded theory study of Maltese male habitual offenders." International Journal of Criminology and Sociological Theory 4.1 (2011).
  2. ^ Clark, Marilyn. "Exploring the criminal lifestyle: a grounded theory study of Maltese male habitual offenders." International Journal of Criminology and Sociological Theory 4.1 (2011).
  3. ^ Tomlinson, Mark. "Lifestyle and social class." European Sociological Review 19.1 (2003): 97-111.