Mall:Åkattraktion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


En infobox/faktaruta som används för att visa fakta om åkattraktioner på nöjesparker på ett smidigt och samlat sätt. Denna mall ersätter den tidigare mallen berg- och dalbanor.

Användning[redigera | redigera wikitext]

{{Åkattraktion
| namn          = 
| bild          = 
| bildtext        = 
| åkattraktionstyp    =
| koordinater      =
| nöjespark       =
| plats         =
| öppnade        =
| stängde        =
| status         =
| källa tillverkning   =
| tillverkningsår    =
| tillverkare      =
| tillverkarland     =
| tillverkarbeteckning  =
| designer        =
| typ          =
| typ2          =
| kostnad        =
| källa teknisk fakta  =
| bredd         =
| djup          =
| kvadratmeter      =
| höjd          =
| höjd över havet    =
| lyfthöjd        =
| lyfthöjd över havet  =
| banlängd        =
| banvidd        =
| uppdragslängd     =
| fallhöjd        =
| diameter        =
| g-kraft max      =
| g-kraft min      =
| hastighet       =
| huvudrotation     =
| lutning vertikalt   =
| lutning horisontellt  =
| inversioner      =
| bromstyp        =
| vikt          =
| vattenmängd      =
| pumpkapacitet     =
| källa kapacitet    =
| åkdonstyp singular   =
| åkdonstyp plural    =
| åkdonsutförande    =
| åkdonsantal      =
| passagerareåkdon    =
| passagerare totalt   =
| åkdonssektioner    =
| åkdonslängd      =
| åkdonsbredd      =
| åkdonsvikt       =
| åktid         =
| kapacitet       =
| källa övrigt      =
| avgift         =
| längdgräns       =
| längdgräns med vuxen  =
| video         =
| videoinfo       =
}}

Parametrar[redigera | redigera wikitext]

Parameter Förklaring
namn Namnet på åkattraktionen. Exempel: Radiobilarna
bild Bildfil som visar åkattraktionen. Utan hakparanteser [[ ]] eller Fil:
bildtext Text som visas under bilden.
åkattraktionstyp Vilken typ av åkattraktionen det gäller. Exempel: Berg- och dalbana, Roterande, Pendel, Torn, Fritt fall, Karusell, Museum, Vattenbana, Bilbana, Pariserhjul, Inomhusbana, Biograf, Spökhus etc.
koordinater Koordinater för åkattraktionens position. Använd gärna {{coord}} och display=title,inline (title visar koordinaterna ovanför artikeln och inline visar koordinaterna i infoboxen). Exempel: {{coord|57|41|41.83|N|11|59|33.4|E|region:SE|display=title,inline}}
nöjespark Namnet på nöjesparken där åkattraktionen finns. Exempel: Liseberg
plats Stad och land där nöjesparken ligger, kompletteras gärna med {{flaggbild}}.
Exempel: {{flaggbild|Sverige}} [[Göteborg]], [[Sverige]] ger Sverige Göteborg, Sverige
öppnade Vilket år eller datum som åkattraktionen öppnade. Exempel: 12 april 2003
stängde Vilket år eller datum som åkattraktionen stängde. Lämnas tomt om åkattraktionen fortfarande är drift på samma nöjespark. Exempel: 12 april 2010
status Vilken status åkattraktionen har. Exempel: Öppen, Under konstruktion, Stängd etc.
tillverkare Namnet på företaget som tillverkade åkattraktionen . Exempel: Schwarzkopf Industries
tillverkarland I vilket land företaget som tillverkade åkattraktionen ligger, kompletteras gärna med {{flaggbild2}}.
Exempel: {{flaggbild2|Italien}} ger  Italien
tillverkarbeteckning Tillverkarens egen beteckning på attraktionen.
designer Namnet på personen/personerna/företaget/företagen som designande åkattraktionen. Exempel: Ingenieur Büro Stengel GmbH
typ Åkattraktionens typ, till exempel barnattraktion, gåattraktion, skrämselattraktion etc. (Denna parameter kan komma att tas bort och ersättas av åkattraktionstyp)
typ2 Något som utmärker åkattraktionen, exempelvis att den är specialdesignad, första av sitt exemplar etc.
kostnad Kostnaden för att bygga åkattraktionen. Anges med den mest passande valutan. Exempel: 15 miljoner kr
bredd Bredden på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
djup Djupet på området (ytan) som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
kvadratmeter Arean på den yta som åkattraktionen upptar. Anges i meter.
höjd Åkattraktionens högsta fasta punkt över marken. Anges i meter.
höjd över havet Åkattraktionens högsta fasta punkt över havet. Anges i meter.
lyfthöjd Åkattraktionens högsta punkt över marken dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.
lyfthöjd över havet Åkattraktionens högsta punkt över havet dit passagerarna lyfts. Kan vara högre än höjd. Anges i meter.
banlängd Längden på banan (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i meter.
banvidd Banans vidd (om aktuellt för åkattraktionen). Exempelvis spårvidden för en berg- och dalbana. Anges i millimeter.
uppdragslängd Längden/höjden på första backens uppdrag (om aktuellt för åkattraktionen). Flera backar kan kommasepareras. Anges i meter.
fallhöjd Åkattraktionens största fallhöjd. (Flera fallhöjder kan anges kommaseparerat.) Anges i meter.
diameter Diametern på exempelvis en karusell, ett pariserhjul eller en rund sittmodul. Anges i meter.
g-kraft max Den största positiva g-kraften som man upplever i åkattraktionen.
g-kraft min Den största negativa g-kraften som man upplever i åkattraktionen. Anges med minustecken för att förtydliga att det är negativa g-krafter.
hastighet Högsta hastigheten som åkattraktionen uppnår. Anges i km/h.
huvudrotation Hur snabbt åkattraktionen roterar (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i varv/minut.
lutning vertikalt Banans brantaste vertikala lutning, det vill säga längsgående lutning. Anges i grader.
lutning horisontellt Banans brantaste horisontella lutning, det vill säga tvärsgående lutning. Anges i grader.
inversioner Antal element på banan som gör att passagerarna hamnar upp och ner.
bromstyp Vilken bromstyp åkttraktionen använder sig av. Exempel: Magnetbroms, Skivbroms etc.
vikt Hela åkattraktionens vikt (vid transport). Anges i kg.
vattenmängd Mängden vatten som är i banan samtidigt (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i liter.
pumpkapacitet Hur många liter vatten per minut som kan pumpas in i åkattraktionens bana (om aktuellt för åkattraktionen). Anges i liter/minut.
åkdonstyp singular Vilken typ av åkdon passagerarna färdas i under åkturen, skrivet i SINGULAR-form. Exempel: Tåg, Bil, Hängande korg, Båt, Soffa, Rund soffa, Hängande soffa, Gondol, Hängande gondol etc.
åkdonstyp plural Vilken typ av åkdon passagerarna färdas i under åkturen, skrivet i PLURAL-form. Exempel: Tåg, Bilar, Hängande korgar, Båtar, Soffor, Runda soffor, Hängande soffor, Gondoler, Hängande gondoler etc.
åkdonsutförande Anger hur åkdonet ser ut. Om åkdonstyp singular anges till exempelvis "gondol", så kan åkdonsutförande användas för att beskriva hur gondolen ser ut, exempelvis "elefant", "trumma", "djur" och så vidare. Eller "båt" i form av "stock".
åkdonsantal Antal åkdon (åkdonstyp) som finns i åkattraktionen.
passagerareåkdon Antal passagerare som kan åka i varje åkdon (åkdonstyp).
åkdonssektioner Antal sektioner som åkdonet består av. Ett berg- och dalbanetåg kan bestå av flera vagnar.
passagerare totalt Max antal passagerare som får plats i alla åkdonen totalt.
åktid Åkturens längd. Anges föreslagsvis i formatet mm:ss.
kapacitet Hur många passagerare som åkattraktionen maximalt kan ta per timme.
avgift Vad det kostar att åka åkattraktionen. Bör kompletteras med årtal inom parentes då avgiften kan förändras. Exempel: Gratis, antal kronor, antal kuponger.
längdgräns Om det finns längdgränser för åkattraktionen (högst eller minst antal cm).
längdgräns med vuxen Om det finns speciella längdgränser som gäller för barn i vuxens sällskap.
video Videofil som visar åkattraktionen.
videoinfo Motsvarande "bildtext" under videoklippet.
Åkattraktion
[[Fil:{{{bild}}}|250px]]
{{{bildtext}}}
Typ av åkattraktion
{{{åkattraktionstyp}}}
Plats
{{{koordinater}}}
Nöjespark {{{nöjespark}}}
{{{plats}}}
Öppnade {{{öppnade}}}
Stängde {{{stängde}}}
Status {{{status}}}
Tillverkning{{{källa tillverkning}}}
Tillverkningsår {{{tillverkningsår}}}
Tillverkare {{{tillverkare}}}
{{{tillverkarland}}}
Tillverkarens
beteckning
{{{tillverkarbeteckning}}}
Designer {{{designer}}}
Typ {{{typ}}}
{{{typ2}}}
Kostnad {{{kostnad}}}
Tekniska fakta{{{källa teknisk fakta}}}
Yta {{{bredd}}} × {{{djup}}} meter
{{{kvadratmeter}}} kvadratmeter
Höjd {{{höjd}}} meter
{{{höjd över havet}}} meter över havet
Lyfthöjd {{{lyfthöjd}}} meter
{{{lyfthöjd över havet}}} meter över havet
Banans längd {{{banlängd}}} meter
Banans vidd {{{banvidd}}} millimeter
Uppdragets längd {{{uppdragslängd}}} meter
Fallhöjd {{{fallhöjd}}} meter
Diameter {{{diameter}}} meter
Högsta G-kraft (positiv) {{{g-kraft max}}}
Lägsta G-kraft (negativ) {{{g-kraft min}}}
Maximal hastighet {{{hastighet}}} km/h
Huvudrotation {{{huvudrotation}}} varv/minut
Maximal lutning {{{lutning vertikalt}}} grader vertikalt
{{{lutning horisontellt}}} grader horisontellt
Antal inversioner {{{inversioner}}} st
Bromstyp {{{bromstyp}}}
Vikt {{{vikt}}} kg
Vattenmängd {{{vattenmängd}}} liter
Pumpkapacitet {{{pumpkapacitet}}} liter/minut
Kapacitet{{{källa kapacitet}}}
Typ av åkdon {{{åkdonstyp singular}}} i form av {{{åkdonsutförande}}}
{{{åkdonstyp plural}}}
{{{passagerareåkdon}}}
Antal {{{åkdonstyp plural}}} {{{åkdonsantal}}} st
à {{{passagerareåkdon}}} passagerare
Antal tåg {{{tågantal}}} st
Passagerare totalt {{{passagerare totalt}}} st
Sektioner per {{{åkdonstyp singular}}} {{{åkdonssektioner}}} st
{{{åkdonstyp singular}}}längd {{{åkdonslängd}}} meter
{{{åkdonstyp singular}}}bredd {{{åkdonsbredd}}} meter
{{{åkdonstyp singular}}}vikt {{{åkdonsvikt}}} kg
Åktid {{{åktid}}}
Kapacitet {{{kapacitet}}} åkande/timme
Övrigt{{{källa övrigt}}}
Avgift {{{avgift}}}
Längdgräns {{{längdgräns}}}
Längdgräns i vuxens sällskap {{{längdgräns med vuxen}}}
Video
[[Fil:{{{video}}}|{{{videostorlek250px}}}]]
{{{videoinfo}}}