Mark- och miljödomstol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Rättsinstanser i Sverige
Sveriges riksvapen
Denna artikel tillhör en artikelserie
Allmänna domstolar
Tingsrätt
Hovrätt
Högsta domstolen
Förvaltningsdomstolar
Förvaltningsrätt
Kammarrätt
Högsta förvaltningsdomstolen
Specialdomstolar
Arbetsdomstolen
Marknadsdomstolen
Mark- och miljödomstol
Migrationsdomstol
Hyresnämnd
Arrendenämnd
Patentbesvärsrätten
Tryckfrihetsdomstol
Försvarsunderrättelsedomstolen
Skiljenämnd
Se även
Rättsväsen
Domstol
Sverige-portalen

En mark- och miljödomstol är i Sverige en särskild domstol som har som huvudsaklig uppgift att handlägga mål och ärenden enligt det som föreskrivs i miljöbalken, fastighetsbildningslagen (1970:988) och plan- och bygglagen (2010:900).

Historik[redigera | redigera wikitext]

Mark- och miljödomstolarna inledde sin verksamhet den 2 maj 2011. De bildades genom en sammanslagning av de förutvarande fastighetsdomstolarna och miljödomstolarna. Till de nya domstolarna fördes också vissa mål och ärenden som tidigare hade handlagts i förvaltningsrätt och hos regeringen.

Domstolarna[redigera | redigera wikitext]

Mark- och miljödomstolarna är inordnade i de allmänna domstolarna.

Följande tingsrätter är mark- och miljödomstolar:

En mark- och miljödomstols domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD), som är Svea hovrätt, avdelning 6.

Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut överklagas till Högsta domstolen. Det är dock inte alla avgöranden från Mark- och miljööverdomstolen som går att överklaga.

Domstolarnas sammansättning[redigera | redigera wikitext]

I mark- och miljödomstolarna och Mark- och miljööverdomstolen finns det lagfarna domare och tekniska råd. I mark- och miljödomstolen dömer också särskilda ledamöter.

Ett tekniskt råd ska ha teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar. En särskild ledamot ska ha erfarenhet av sådana sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde eller av industriell, kommunal eller areell verksamhet.

Förfarandet[redigera | redigera wikitext]

Ett mål eller ärende vid en mark- och miljödomstol inleds genom en ansökan om stämning eller en annan ansökan till domstolen eller genom att en förvaltningsmyndighets eller en kommuns beslut överklagas dit.

Rättegångsbalkens regler gäller i huvudsak för handläggningen av de mål där mark- och miljödomstol utgör första instans, medan bestämmelserna i lagen (1996:242) om domstolsärenden gäller som utgångspunkt i de mål som har överklagats till en mark- och miljödomstol.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Författningstexter
  • Lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
  • Förordningen (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden
Litteratur

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]