Mattias (apostel)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Aposteln Mattias, död cirka år 63, utsågs genom lottning av de återstående elva apostlarna, till Judas Iskariots ersättare för att göra apostlakretsen fulltalig (Apostlagärningarna 1:21-26). Helgondag 14 maj.

Mattias sägs ha lidit martyrdöden i Jerusalem, och hans reliker vördas idag i Trier.