Mental representation

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Mental representation, modeller eller strukturer, är ett begrepp inom kognitionsvetenskapen för inre bilder av yttre händelser och situationer, det vill säga mental avbildning av världen. Utan representationer skulle man inte kunna ta till sig någon information. Vissa teorier talar om mentala strukturer som scheman och skript (beskriver till exempel hur ett restaurangbesök går till). När den inre bilden inte stämmer överens med den yttre verkligheten talar man om diskrepans.

Inom anknytningsteorin använder man begreppet inre arbetsmodeller, som enligt John Bowlby bättre betonar att individen själv aktivt kan använda de mentala representationerna för att aktivt förutsäga verkligheten.