Midfastosöndagen

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Midfastosöndagen
Typ Kristen helg
Geografi och firare Kristna, Jorden sedd från Apollo 17 Hela världen
Anledning Fjärde söndagen i fastan
Traditioner Gudstjänster
Andra namn Glädjesöndagen
Rosensöndagen

Midfastosöndagen kallas fjärde söndagen i fastan till följd av sin plats i mitten av fastetiden. I katolska länder kallas dagen "Glädjesöndagen" eller "Rosensöndagen" (Dominica de rosa). I många katolska kyrkor byts denna dag den violetta mässhaken ut mot en rosa. Det finns också en syftning till våren och det som är vackert under den här tiden.

Svenska kyrkan firar söndagen under rubriken "Livets bröd" med fokus på nattvarden. På fjärde söndagen läses evangeliet om Den blindfödde, om Människosonens upphöjelse på korset och om den förlorade sonen. De gammaltestamentliga läsningarna denna söndag handlar om det utlovade landet – en antydan om himlens salighet.