Movimento Sociale Italiano

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Movimento Sociale Italiano (MSI), var ett fascistinspirerat politiskt parti i Italien som var verksamt 1946-1995. Movimento Sociale Italiano grundades efter andra världskriget av i första hand tidigare funktionärer inom fascistpartiet. Partiet gick ihop med ett mer renodlat konservativt parti till Alleanza Nazionale (AN) under 1990-talet. Utbrytare ur det gamla MSI, i första hand Pino Rauti och Fiamma Tricolore, har senare sökt använda partinamnet MSI, vilket Alleanza (i mars 2009 integrerat i premiärminister Berlusconis Frihetens folk) försökt förhindra. Rörelsen försökte med rötter i mellankrigstidens fascism spela rollen av tredje part mellan landets socialistiska och kristdemokratiska/konservativa partier men anammade från det sena 1970-talet i högre utsträckning ekonomisk liberalism som verktyg för sin politik. Det fick sitt starkaste stöd i södra Italien och tidvis en tredjedel av rösterna på Sicilien. 1972, samma år som Destra Nazionale ("Nationella högern") infogats till namnet blev MSI fjärde största parti med 8,67 % av rösterna men tappade därefter stöd.

Centrala teman i MSI:s politik, som alla gav återkoppling till Benito Mussolinis regim var: