Multipel kemisk känslighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Förkortningen MCS leder hit. Se även Motorway Control System, som förkortas likadant.

Multipel kemisk känslighet, även multipel kemisk överkänslighet (från engelskans multiple chemical sensitivity, MCS[1]), har hittills inte en ICD-kod i Sverige, men har fått en diagnoskod i Danmark, Tyskland, Österrike och Italien. EU har uppmanat sina medlemsstater att ta upp MCS i sina ICD-kodförteckningar. MCS är ett tillstånd med många sjukdomssymtom, vilka inom miljömedicinen antas bero på att benägna personer utsatts för mögel eller kemiska gifter i låga doser under längre tid, eller i stora mängder vid enstaka tillfälle.[2]

Vanliga källor till tillståndet är tobaksrök, lösningsmedel, färg, syntetiska material, petroleumprodukter, parfym etc. Symtomen är ofta (yrsel, illamående, hjärtklappning och annan hjärtpåverkan, kognitiva besvär som koncentrationssvårigheter, tillfällig siffer- eller bokstavsdyslexi, "hjärndimma", humörsvängningar, svullnad i kroppens slemhinnor, led- och muskelpåverkan, irritation i ögon och luftvägar, slem i halsen, hosta, nästäppa, hudutslag och feber m.m.).

Kemisk överkänslighet är inte detsamma som parfymallergi, vilken är en kontaktallergi som uppstår när en allergisk person utsätts för en allergen på sin hud. Vid kemisk överkänslighet kommer reaktionen vanligen när den drabbade blott befinner sig i närheten av toxiner i t ex mögel eller syntetisk parfym.

Inom forskningen har hjärnscanning och mastcellsprov visat på fysiska förändringar vid exponeringar, enligt t ex professor Gunnar Heuser. En annan forskare, Claudia Miller, har med teorin TILT (Toxic Induce Loss of Tolerance) visat på kemikaliers samband med MCS, autism, fibromyalgi, kroniskt trötthetssymtom och elöverkänslighet m m. Även forskarna i Selmastudien har visat hur kemikalier i vår omgivning påverkar fosterutvecklingen när det gäller sjukdomar som diabetes, autism, fetma, astma och allergier m m. Vid Umeå universitet forskar bl a professor Steven Nordin på MCS, och man har där gett ut en forskningsrapport vid namn Byggnadsrelaterad ohälsa i Kvarken. I Sverige finns också ett riksförbund för mögel- och kemikalieskadade vid namn MCS Sweden.

MCS, dvs svår kemikalieintolerans började noteras efter andra världskriget i takt med att användningen av kemikalier ökade. Enligt Astma- och allergiförbundet har användningen av syntetiska, billigare parfymer ökat med 500 % sedan 1950-talet när de började masstillverkas. Dessa parfymer brukar till 95 - 100 % bestå av kemikalier som är skadliga för hälsan och innehåller ofta samma gifter som cigaretter t ex formaldehyd, toluen, bensen och många andra hormon- och nervsystemförstörande, cancer och allergiframkallande ämnen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Beteckningen "multiple chemical sensitivity" har funnits Nordamerika sedan åtminstone 1995. Fenomenet har dock ansetts ha likheter med den i Sverige under åren 1990-2000 vanligare Sick Building Syndrome, "sjuka hus"-syndromet, där besvären inte attribuerats till en specifik lukt, utan i stället till vistelse i en viss lokal eller byggnad.

I USA har MCS även betecknats på andra sätt, toxic injury (TI), chemical sensitivity (CS), chemical injury syndrome (CI), 20th century syndrome, environmental illness (EI), sick building syndrome (SBS), idiopathic environmental intolerance (IEI) och toxicant-induced loss of tolerance (TILT). I en avhandling från Umeå Universitet 2012 har termen Chemical Intolerance, "kemisk intolerans" använts.

MCS har, liksom övriga fenomen av liknande slag, varit mycket omstritt. Inom psykiatrin har tillståndet ibland betecknats som "somatiseringssyndrom". 10 - 30 % av befolkningen drabbas av någon form av känslighet för kemiska ämnen.

Se även[redigera | redigera wikitext]


Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Karolinska Institutet: MeSH - Medical Subject Headings: Multiple Chemical Sensitivity, läst 21 mars 2010
  2. ^ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=C21.223&tool=karolinska

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]