Nabopolassar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nabopolassar var en kaldeisk ledare som kom till makten i Babylon 625 f.Kr. Tillsammans med mederna inledde han ett årtionde senare ett anfall mot Assyrien vilket slutade med Nineves fall år 612 f.Kr. och att de sista resterna av assyriskt motstånd slogs ned i Harran år 609 f.Kr. Detta ledde till att det assyriska riket upplöstes och Assyriens besittningar i Syrien och Palestina tillföll Babylonien. På grund av kaldéernas maktställning i Babylonien kom detta land att benämnas Kaldeen och dess invånare i allmänhet kaldéer. Efter Nabopolassars död 605 f.Kr. blev hans son Nebukadnessar II kung av Babylonien.