Nils Ericsons sluss

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nils Ericsons sluss 1922

Nils Ericsons sluss är en tidigare sluss, numera använd som vattenregleringskanal, konstruerad av Nils Ericson 1850 och uppförd på det nuvarande Slussenområdet i Stockholm.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Mot mitten av 1800-talet var det dags att bygga en ny sluss för att ersätta Christopher Polhems sluss från 1755. Två gånger utlyste staden en tävling, men ingen anmälde sig. Nils Ericson erbjöd sig då att rita en ny sluss[1]. Även Ericson använde sig av en träkassun som tillverkades på Djurgården och han var själv chef för bygget. Nils Ericsons sluss uppfördes 1845 till 1850; även den var 45 meter lång, men 9,5 meter bred och 3,6 meter djup. Han placerade den nya slussen intill Polhemsslussen, vid norra strömfåren av Söderström, strax norr om där Gröna gången ligger idag. Idag har Mälaren sitt utlopp där den låg och platsen är överbyggd med Slussens gatusystem.

Polhems sluss fanns på 1920-talet ännu kvar så platsen, där nuvarande Karl Johans torg bildade en liten holme mellan slussarna. Slussbroarna kunde inte bära spårvagnarna så vagnar på det norra nätet vände vid Slussplan och vagnar på det södra nätet vid Karl Johans torg och resande fick gå mellan de platserna vid byten ända fram till 1922 då broarna förstärktes.

I samband med bygget av Karl Johansslussen 1935 däckades Nils Ericsons sluss över och används idag som regleringsränna för Mälaren. Polhemsslussens bassäng fylldes igen med sten.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Schütz, sid. 23

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

  • Schütz, Fredrik (1980). Från fornborgar till flygfält. Byggförlaget 
  • Richter, Thor (2011). Slussen - Då, nu ... och sedan?. Stockholm: Prisma. ISBN 91-518-4264-5 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]