Nynas

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Nynas AB
Huvudkontor Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner Staffan Lennström, verkställande direktör
Bransch olja
Produkter nafteniska specialoljor, bitumen
Antal anställda cirka 870
Historia
Grundat 1930
Ekonomi
Omsättning 23 miljarder SEK
Övrigt
Fotnoter Siffror från Nynas årsredovisning 2012

Nynas, tidigare Nynäs Petroleum, är ett svenskt företag som tillverkar nafteniska specialoljor och bitumenprodukter. Nynas ägs till hälften vardera av finska Neste Oil och det statliga venezuelanska oljebolaget PDVSA.

Historik[redigera | redigera wikitext]

I februari 1928 började Sveriges första raffinaderi byggas i Nynäshamn och i december startade driften. Grundaren var Axel Ax:son Johnson. Han var skeppsredare och industriidkare och hade ett behov av såväl dieselolja till sina fartyg som asfalt till sitt vägbyggnadsföretag. Av detta skäl anställde han Charles Almqvist med erfarenhet från Nobel i Ryssland (ref. saknas) och som även varit chef för ett stort raffinaderi i Argentina. Därmed var grunden lagd för det som 1930 skulle bli Nynäs Petroleum.

I takt med att bilismen ökade tog även efterfrågan på bensin fart. Problemet var att det bara gick att utvinna drygt 15 procent bensin ur oljan med konventionella raffineringsmetoder och Axel Ax:son Johnson beslutade 1931 att investera i en ny krackningsanläggning. Det blev startskottet för det rikstäckande nät av bensinstationer som Nynas skulle driva under de kommande 50 åren. Utbyggnaden av den svenska infrastrukturen med bland annat nya asfaltvägar krävde stora volymer bitumen. För att möta efterfrågan uppfördes raffinaderiet i Göteborg 1956.

I början av 1970-talet var Nynas ett svenskt familjeägt oljebolag utan långtidsavtal om leveranser av råolja. Så länge priset på råolja var lågt och stabilt var det inget problem, men när de båda energikriserna drabbade världen hamnade Nynas i en allvarlig kostnadskris. Räddningen blev att överge bränslemarknaden och fokusera på ett fåtal specialprodukter, vilket krävde marknadsinbrytningar utanför Sverige. Första steget i den nya strategin togs 1981 när samtliga bensinstationer och de dotterbolag som sålde eldningsolja avyttrades till Shell.

För att växa på bitumensidan köptes ett raffinaderi i Antwerpen 1985 och i början av 1990-talet förvärvades brittiska Briggs Oil med raffinaderier i Dundee och Eastham. Parallellt investerades hundratals miljoner kronor för att göra raffinaderiet i Nynäshamn till en modern anläggning för produktion av nafteniska specialoljor för industrin. Därmed hade Nynas förvandlats från ett svenskt oljebolag med traditionellt utbud till en global koncern med fokus på specialprodukter.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Arkivbild från 1950-talet på en av Nynas bensinstationer i Sverige.

Nynas kärnverksamhet utgörs av att uppgradera råolja till specialprodukter inom två huvudområden: nafteniska specialoljor (transformatoroljor, processoljor, basoljor och däckoljor) och bitumen. Bitumen används som bindemedel i asfaltvägar men också i industriella applikationer som taktäckning och korrosionsskydd. Under raffineringen får man även fram vissa restströmmar. Dessa säljs främst som råvaror för fartygsbränslen.

Tillverkningen av Nynas produkter sker vid ett tiotal raffinaderier. Tre av dessa – Dundee, Göteborg och Nynäshamn – ägs av Nynas, medan raffinaderiet i Eastham är ett joint venture med Shell. Övriga produktionsanläggningar – till exempel Antwerpen i Belgien, Three Rivers i USA och Curaçao i Nederländska Antillerna – är kopplade till verksamheten genom samarbetsavtal. Nynas har egna laboratorier i bland annat Belgien, Storbritannien och Sverige.

Nynas har säljkontor i alla världsdelar, totalt ett trettiotal länder. I det globala distributionsnätet ingår 29 depåer i 21 länder med Houston och Antwerpen som centrala lagrings- och blandningsanläggningar. Företaget omsätter drygt 23 miljarder kronor, varav den svenska marknaden står för cirka 10 procent. Antalet anställda uppgår till 870.

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Nationalencyklopedin www.ne.se
  • Annual Report 2011 ladda ner
  • Boken "75 years old – looking back"
  • Nynas hemsida www.nynas.com
  • Broschyr: "Taking Oil Further"
  • Broschyr: "Nynas in society"
  • Advantage Environment: "Oil from Sweden is better for the environment"
  • Lube Report: "Nynas Beefs Up as Citgo Bows Out of Pale Oils"
  • Lube report: "Nynas Ups Pale Oil Output"

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]