Nyval

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Nyval inträffar då ett parlament upplöses och val hålls innan mandatperioden är slut. Ofta sker ett nyval då regeringen har förlorat en förtroendeomröstning och det nyvalda parlamentet sitter då till ordinarie val. I vissa länder, som Storbritannien och Danmark, löper en full mandatperiod efter nyvalet, i praktiken samma som rörliga mandatperioder, och där är det vanligt att regeringschefen begär att nyval hålls, i praktiken samma som ett tidigarelagt ordinarie val.

I den svenska regeringsformen kallas denna typ av val för extra val. Att man använder detta ord i grundlagen skall markera att valet är ett extrainsatt val, som inte i sig medför att man startar en helt ny mandatperiod, utan att de genom extravalet valda riksdagsledamöterna bara kommer att sitta fram till nästa ordinarie val (fyra år efter föregående ordinarie val). Senaste gången ett extra val genomfördes i Sverige var andrakammarvalet 1958.