Odd Fellow Orden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Odd Fellows svenska huvudkontor på Västra Trädgårdsgatan 11A.

Odd Fellow Orden, Independent Order of Odd Fellows, I.O.O.F. är ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England[1] där det existerade Odd Fellow-sammanslutningar med målen människokärlek, barmhärtighet och vänskap.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Ett antal loger bildade en gemensam organisation som fick namnet Manchester Unity. Den kom att bli grunden för det som i dag är den första logen i den nuvarande internationella ordensorganisationen. Den 26 april 1819 bildades i staden Baltimore i Maryland Washington Lodge No 1. De stadgar och regler som då stiftades är även idag grunden för de regler och ritualer som Odd Fellow Orden arbetar efter.

År 1842 frigjorde sig den amerikanska grenen från Manchester Unity och bildade The Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.). 1851 blev det möjligt att för OF-brödernas hustrur bli medlemmar i orden i en separat gren kallad Rebecka, som kom till Sverige först på 1960-talet. I en del länder, bland annat USA, är båda grenarna numera öppna för både män och kvinnor, medan andra länder föredrar att män och kvinnor arbetar i skilda grenar.

Från USA spred sig orden 1870 till Tyskland och 1871 till Schweiz, därifrån senare till en rad länder som 1878 Danmark, 1887 Frankrike, 1897 Norge och 1896 Island.[2]

Den första svenska logen nr 1 Scania i Malmö kom till stånd 1884 som en institution tillhörande den danska storlogen och en svensk storloge bildades 1897. Då fanns i landet redan elva loger tillhörande den danska storlogen nr 8 Linneá i Ystad och några andra loger var dock direkt underställda suveräna Storlogen i USA. De första Rebecka-logerna (kvinnliga) bildades 1967 i Malmö, Stockholm, Göteborg, Umeå, Eskilstuna och Linköping.

Andra internationella Odd Fellow-ordnar[redigera | redigera wikitext]

 • The Grand United Order of Odd Fellows (GUOOF)
 • The Manchester Unity Order of Odd Fellows (MUOOF)

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Odd Fellow Orden är öppen för både kvinnor och män, som dock i Sverige organiseras i separata grenar. Kvinnliga medlemmar kallas här Rebecka-systrar. I bl.a. USA är båda grenarna öppna för både män och kvinnor. För att bli medlem i IOOF krävs att man rekommenderas av någon som själv är medlem, känner man ingen så går det oftast utmärkt att kontakta någon loge som utser någon till fadder.

Orden som förekommer i 24 länder med ca 256 000 medlemmar har i Sverige drygt 40 000 medlemmar i 272 loger.

Ordens mål[redigera | redigera wikitext]

Orden har som mål att dess medlemmar ska utöva människokärlek och barmhärtighet i enighet med budorden Vänskap, Kärlek och Sanning genom föredrag, samtal och diskussioner i etiska frågor och praktiskt arbete samt genom ritualer i vilka innebörden av begreppen Vänskap Kärlek Sanning gestaltas. Politiska frågor av vad slag de vara må även som spörsmål av trosskiljande karaktär samt andra för Ordens verksamhet främmande ämnen är uteslutna från logens förhandlingar.

Grunden för detta finns i Odd Fellow Ordens budord:

 • Att besöka de sjuka
 • Att hjälpa de nödställda
 • Att begrava de döda
 • Att uppfostra de föräldralösa.

Grader[redigera | redigera wikitext]

Det rituella arbetet delas upp dels i Logerna, som har hand om invigningsgraden samt första-tredje logegraden. Medlem som innehaft tredje logegraden i ett år kan sedan fortsätta i läger, där ytterligare tre grader ges.

Logernas grader är:

 • Invigningsgraden
 • Vänskapens Grad
 • Kärlekens Grad
 • Sanningens Grad

Lägrenas grader är:

 • Patriarkgraden/Matriarkgraden (Trons Grad)
 • Gyllene Regelns Grad (Hoppets grad)
 • Kungspurpurgraden (Barmhärtighetens grad)


Humanitär[redigera | redigera wikitext]

Odd Fellow Orden lämnar kontinuerligt stora bidrag till behövande utanför den egna kretsen, till medicinsk forskning och även till annan humanitär verksamhet. Exempel på detta är engagemanget i kraniofacial kirurgi i bland annat i Indien där man förbättrar livet för barn med gomspalt. Ett annat exempel är det barnhem, som byggts i Muang Mai i Phuket i Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004. I Sverige ges bidrag till frivilligorganisationer som Viljan Södermalms Frivilligcentral.

Disponerade byggnader[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ordens historia och bakgrund IOOF av Sverige
 2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 583 
 3. ^ Barbro Sollbe "Odd Fellow i Gävle tryggar sin historia" Arkiv Gävleborg, 1/2002. Läst 2013-12-09.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]