Odd Fellow Orden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Oberoende Odd Fellow Ordens svenska huvudkontor på Västra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm.

Oberoende Odd Fellow Orden (engelska: Independent Order of Odd Fellows, I.O.O.F.) är ett politiskt och religiöst obundet ordenssällskap som har sitt ursprung i 1700-talets England,[1] där det existerade oddfellowsammanslutningar med målen människokärlek, barmhärtighet och vänskap.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Några oddfellowloger bildade en gemensam organisation som fick namnet Manchester Unity. Den kom att bli grunden för den första logen i den nuvarande internationella ordensorganisationen. Den 26 april 1819 bildades i staden Baltimore i Maryland Washington Lodge No 1. De stadgar och regler som då stiftades utgör ännu i dag grunden för de regler och ritualer som den Oberoende Odd Fellow Orden arbetar efter.

År 1842 frigjorde sig den amerikanska grenen från Manchester Unity och bildade The Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F.). År 1851 blev det möjligt att för oddfellowbrödernas hustrur bli medlemmar i orden, i en separat gren kallad Rebecka, som kom till Sverige först på 1960-talet. I några länder, bland andra USA, är båda grenarna numera öppna för både män och kvinnor, medan andra länder föredrar att könen arbetar i skilda grenar.

Från USA spred sig orden 1870 till Tyskland, 1871 till Schweiz och därifrån senare till en rad länder, som 1878 Danmark, 1887 Frankrike, 1897 Norge och 1896 Island.[2]

Den första svenska logen Nr 1 Scania i Malmö kom till stånd 1884 som en institution tillhörande den danska storlogen och en svensk storloge bildades 1897. Då fanns i landet redan elva loger tillhörande den danska storlogen; Nr 8 Linneá i Ystad och några andra loger var dock direkt underställda suveräna storlogen i USA. De första Rebecka-logerna (kvinnliga) bildades 1967 i Malmö, Stockholm, Göteborg, Umeå, Eskilstuna och Linköping.

Andra internationella oddfellowordnar[redigera | redigera wikitext]

 • The Grand United Order of Odd Fellows (GUOOF)
 • The Manchester Unity Order of Odd Fellows (MUOOF)

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Den Oberoende Odd Fellow Orden är öppen för både kvinnor och män, som dock i Sverige organiseras i separata grenar (kvinnliga medlemmar kallas här Rebecka-systrar). I bland annat USA är båda grenarna öppna för både män och kvinnor. För att bli medlem i IOOF krävs att man rekommenderas av någon som själv är medlem; känner man ingen så går det oftast utmärkt att kontakta en loge som utser en medlem till fadder. Man kan också anmäla sitt intresse på Svenska storlogens webbplats.[3]

Orden, som förekommer i 24 länder med cirka 256 000 medlemmar, har i Sverige drygt 40 000 medlemmar i 272 loger.

Mål[redigera | redigera wikitext]

Orden har som mål att dess medlemmar ska utöva människokärlek och barmhärtighet i enighet med mottot ”Vänskap, Kärlek och Sanning” genom föredrag, samtal och diskussioner i etiska frågor och praktiskt arbete samt genom ritualer i vilka innebörden av mottot gestaltas. Politiska frågor av vad slag de vara må även som spörsmål av trosskiljande karaktär samt andra för ordens verksamhet främmande ämnen är uteslutna från logens förhandlingar.

Grunden för detta finns i Oberoende Odd Fellow Ordens budord:

 • Att besöka de sjuka.
 • Att hjälpa de nödställda.
 • Att begrava de döda.
 • Att uppfostra de föräldralösa.

Grader och rituellt arbete[redigera | redigera wikitext]

Det rituella arbetet delas upp dels i logerna, som har hand om invigningsgraden samt första, andra och tredje logegraderna. Medlem som innehaft tredje logegraden i en viss tid kan sedan fortsätta i läger, där ytterligare tre grader ges. Varje grad har en egen ritual som genom symbolik och skådespel ingående förklarar och beskriver gradens och ordens bud, tankar samt grundsatser. Innehållet i varje grad är hemligt för utomstående samt för medlemmar av lägre grader.

Varje grad har en speciell regalie med symbolisk innebörd och som bärs vid mötena. I många länder erhåller en medlem som upptagits i ordens högsta grad en speciell ordensring att sätta på fingret, denna bärs även offentligt.


Logegrader
 • Invigningsgraden
 • Vänskapens grad
 • Kärlekens grad
 • Sanningens grad
Lägergrader
 • Patriarkgraden (Trons grad)
 • Gyllene regelns grad (Hoppets grad)
 • Kungspurpurgraden (Barmhärtighetens grad)


Grader som kan erhållas i vissa sammanhang
 • Storlogegraden, som erhålls av alla medlemmar som väljs in i storloge
 • Ex-övermästargraden, som erhålls av alla som blir Ex-övermästare (Past Grand)


Utöver gradgivningarna finns det också ritualer för andra högtidligheter, bland annat ämbetsmannainstallationer och parentation för avlidna medlemmar.


Andra vanligt förekommande ritualer
 • Ämbetsmannainstallation
 • Parentation
 • Minneshögtid
 • Veteranutnämning
 • Logeinvigning
 • Ordens högtidsdag
 • Logejubileer
 • Husinvigning

Ämbeten i loge[redigera | redigera wikitext]

Ämbetena i en loge ser ungefär likadana ut i alla länder. De delas ofta upp i två; dels valämbeten, till vilka logens alla medlemmar röstar fram innehavare; dels utnämna ämbetsmän, som tillsätts av de nyvalda valämbetsmännen. Till valämbetena skall alltid finnas ersättare, och ersättare kan även utses till de utnämnda ämbetena. Utanför denna indelning står Tjänstgörande Ex-övermästare. Detta ämbete innehas vanligen av den förre Övermästaren. Ämbetsmännen byts ut vid en högtidlig ceremoni som kallas Ämbetsmannainstallation. Denna leds vanligen av Storsire eller Distriktsstorsire. Vanligt är att en ämbetsmannaperiod är på två år. Det är vanligt att varje ämbete har en speciell regalie med symbolisk innebörd. En medlem som innehar ett ämbete bär under ett möte denna regalie istället för sin ordinarie gradregalie.

Här under presenteras de svenska namnen på logernas ämbeten.

Självständigt
 • Tjänstgörande Ex-övermästare (Tjg ExÖM)
Valämbeten
 • Övermästare (ÖM)
 • Undermästare (UM)
 • Kaplan (K)
 • Ceremonimästare (CM)
 • Protokollsekreterare (PS)
 • Finanssekreterare (FS)
 • Skattmästare (SkM)
Utnämnda ämbeten
 • Organist (O)
 • Bevakande broder/syster (BB/BS)
 • Yttre vakt (YV)
 • Inre vakt (IV)
 • Övermästarens höger medhjälpare (ÖMhm)
 • Övermästarens vänster medhjälpare (ÖMvm)
 • Loge-läkare (LL)
 • Undermästarens höger medhjälpare (UMhm)
 • Undermästarens vänster medhjälpare (UMvm)
 • Ceremonimästarens höger medhjälpare (CMhm)
 • Ceremonimästarens vänster medhjälpare (CMvm)
 • Ceremonimästarens tekniske medhjälpare (CMtm)
 • Klubbmästare (KM)


Ämbeten i läger[redigera | redigera wikitext]

Liksom i logerna delas Lägrens ämbetsmän upp i valda och utnämnda. Lägret får besluta att ersättare skall finnas för alla ämbetsmän med undantag av Huvudpatriark och Tjänstgörande Ex-huvudpatriark. Liksom med logerna installeras de nya ämbetsmännen vid en Ämbetsmannainstallation och en arbetstermin varar vanligen två år. Härunder presenteras de svenska namnen på Lägrets ämbeten.

Självständigt
 • Tjänstgörande Ex-huvudpatriark (Tjg ExHP)
Valämbeten
 • Huvudpatriark (HP)
 • Förste bevakande (IB)
 • Överstepräst (ÖP)
 • Protokollförare (PF)
 • Räkenskapsförare (RF)
 • Skattmästare (SkM)
 • Andre bevakande (IIB)
 • Förare (F)
Utnämnda ämbeten
 • Organist (O)
 • Klubbmästare (KM)
 • Yttre förpost (YFp)
 • Inre förpost (IFp)
 • Förste-femte Lägervakt (1:e-5:e LV)
 • Förste och Andre Tältvakt (1:e och 2:e TV)

Humanitärt arbete[redigera | redigera wikitext]

Oberoende Odd Fellow Orden lämnar kontinuerligt stora bidrag till behövande utanför den egna kretsen, till medicinsk forskning och även till annan humanitär verksamhet. Exempel på detta är engagemanget i kraniofacial kirurgi i bland annat i Indien där man förbättrar livet för barn med gomspalt. Ett annat exempel är det barnhem, som byggts i Muang Mai i Phuket i Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004. I Sverige ges bidrag till frivilligorganisationer som Viljan Södermalms Frivilligcentral.

Disponerade byggnader[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ordens historia och bakgrund IOOF av Sverige
 2. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. Sid. 583 
 3. ^ http://www.oddfellow.se/
 4. ^ Barbro Sollbe "Odd Fellow i Gävle tryggar sin historia" Arkiv Gävleborg, 1/2002. Läst 2013-12-09.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]