Oskuldspresumtion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Oskuldspresumtion eller oskyldighetspresumtion avser den grundläggande straffprocessuella rättsprincip som ger den som är misstänkt för ett brott rättigheten att behandlas som oskyldig tills motsatsen har bevisats. Principen anses så viktig att många demokratier har den explicit uttalad i sina lagar eller grundlagar.

Var och en som är anklagad för brott har rätt att betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång, där personen åtnjuter alla rättssäkerhetsgarantier som behövs för hans eller hennes försvar.

Artikel 11, FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna

Var och en som blivit anklagad för brott skall betraktas som oskyldig till dess hans skuld lagligen fastställts.

— Artikel 6.2 i "Europakonventionen" (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EKMR)[1]

Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse skall betraktas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen fastställts.

— Artikel 48.1 i Utkastet till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01)[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ "Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna", lagen.nu. Läst den 7 juni 2011.
  2. ^ "Utkastet till Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2000/C 364/01)", europarl.europa.eu. 18 december 2000. Läst den 3 juli 2012.