Preussiska dygder

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Preussiska dygder är samlingsnamnet på lutheranska värderingsföreställningar om hur en persons bra egenskaper bör vara. De härstammar från Kungariket Preussen och går tillbaka till Upplysningens dagar. De preussiska dygderna och det preussiska värdesystemet har influerat delar av den tyska kulturen.

Historisk utveckling[redigera | redigera wikitext]

Dessa dygder härrör från "soldatkonungen" och den sparsamme "borgarreformatorn" av den preussiska staten Fredrik Wilhelm I av Preussen och från dennes son Fredrik den store. Fadern såg sig som en förnuftsförebild för det religiöst, etniska och språkmässigt mångsidiga Preussen. Den preussiska "Reformeran" som inleddes efter de militära förlusterna mot Napoleon vid Jena och Auerstadt och som varade fram till Wienkongressen 1815 var också ett viktigt inflytande på utvecklandet av dessa dygder. Denna tid inbegrep reformerandet av kommungränserna, armén, skolan, universiteten och skatterna samt frigörandet av judarna.

Bland besvären som länge var till stor onytta för det nya kungariket, fanns en mager ekonomisk grund som gjorde att Preussen blev känt som det Heliga Romerska Rikets bakgård. Det fanns även nackdelar som förstörelsen och människoförlusterna under det trettioåriga kriget. Trots dessa avigsidor gav de nedan listade dygder Preussen en modern lagstat och förvaltning, en officerskår lojal mot den preussiska kronan och en förnuftsmässig patriotism vilket gjorde att Preussen utvecklades från en vanlig barockstat till en modernstormakt.

Valda dygder[redigera | redigera wikitext]

 • Disciplin
 • Uppriktighet
 • Ödmjukhet eller blygsamhet
 • Flit
 • Lydnad med hedersamhet
 • Hederlighet
 • Rättskänsla
 • Gudsfruktan med religiös fördragsamhet
 • Hårdhet mot sig själv mer än mot andra (Självtuktan)
 • Mod
 • Pliktkänsla eller samvetsgrannhet
 • Redbarhet
 • Självförnekelse
 • Sparsamhet
 • Tapperhet utan självömkan
 • Lojalitet
 • Omutlighet
 • Ordningssinne
 • Återhållsamhet
 • Underkastelse
 • Självuppgivelse
 • Pålitlighet
 • Punktlighet
 • Världsmedvetenhet
 • Beslutsamhet

Kritik[redigera | redigera wikitext]

I Tyskland har de preussiska dygderna blivit kritiserade från några håll, till exempel från borgerligheten som ogillade dygdernas distans från naturvetenskaperna och konsterna. Borgerligheten ogillade även betoningen på en statsstyrd ekonomi samt de soldatmässiga dygderna ordning och lydnad. Även från den tidiga tyska arbetarrörelsen fanns det en betydande fientlighet mot dessa två sistnämnda dygder.

1968 års proteströrelser i Västtyskland vände sig mot dygderna lydnad och lojalitet som ansågs vara mest anknutna med nationalsocialismen och stridande mot 68-vänsterns frihetsideal. Under uppståndelsen gällande NATO:s dubbelbeslut 1982 uppmanade Västtysklands förbundskansler Helmut Schmidt en återgång till de preussiska dygderna.Borgmästaren i Saarbrücken Oskar Lafontaine genmälde till Schmidt att dessa dygder var perfekta för skötseln av ett koncentrationsläger.

Till denna dag är de preussiska dygderna ett slagträ i den tyska debatten vilket kan exemplifieras av den brandenburgske regeringschefen Matthias Platzeck krav på en återgång till dessa dygder 2006.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Prussian virtues