Protein C

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Protein C finns i blodplasman och reglerar i sin aktiva form (APC) koagulationen. Detta sker genom att APC klyver faktor V och VIII i koagulationskaskaden, vilket leder till protrombin inte kan omvandlas till trombin och koagulationen hämmas. Brist på protein C innebär trombofili med ökad risk för blodpropp. Förvärvad brist av protein C förekommer vid exempelvis leverskada, vitamin K-brist samt behandling med Vitamin K-antagonister (exempelvis Warfarin). Hereditär brist kan orsakas av flera olika kända mutationer, där homozygot brist är mycket ovanligt men obehandlad ger livshotande skador.