Queerteori

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Queerteori är teorin om kön och könsidentitet inom det större begreppsområdet queerforskning.

Ursprung och företrädare[redigera | redigera wikitext]

Queerteorin anses ha sina rötter i amerikansk gayaktivism, fransk poststrukturalism, feministisk forskning och lesbisk feminism. Teorin har använts både i identitetsskapande sammanhang såväl som ett analytiskt redskap inom queerforskningen. Queerteori kan också användas dekonstruerande, som en upplösare av identitetsbegrepp, för att upplösa definitioner satta av andra än dem som de används om.

Teresa de Lauretis, som lanserade begreppet queerteori, övergav det tre år senare, därför att hon ansåg att begreppet övertagits av de etablerade institutioner och grupper, som det skulle positionera sig emot, och därmed förlorat sin funktion.

Inom teorin gör man historiska referenser till personer som Jacques Lacan, Louis Althusser, Hélène Cixous och Jacques Derrida. Den ledande tidiga teoretikern anges ofta som Michel Foucault följd av Judith Butler och Eve Kosofsky Sedgwick. I Sverige kan nämnas teoretiker som Margareta Lindholm, Tiina Rosenberg och Don Kulick.

Uppmärksammande av konstruktioner[redigera | redigera wikitext]

Den institutionaliserade teorin säger att en persons könsidentitet helt eller delvis är en social konstruktion, och att enskilda individer därför inte fullständigt kan beskrivas i sexuell mening med formuleringar som homosexuell eller kvinna. Teorin motsätter sig den påstådda heteronormativiteten; i allmänhet att människan placeras i sexuella fack, och i synnerhet att sociala konstruktioner formuleras och att gruppidentiteter sedan byggs upp där en skarp distinktion görs mellan "vi" och "dom". Queerteorin erbjuder alternativa kategorier av sexuell identifikation, vilka bygger på individuell valfrihet och estetik.

En viktig utgångspunkt för den queerteori som utgår från Judith Butler är betonandet av att allt är socialt konstruerat. Den kritiserar uppdelandet av biologiskt kön och socialt genus, där det sociala genuset blir en följd av det biologiska könet. Istället betonas att uppfattningen av det fysiska alltid beror på den diskurs i vilken samhället talar om verkligheten och så också skapar verkligheten i två kategorier. Senare queerteori har också riktat kritik mot mononormativitet och könsbegärscentrism.

Se även[redigera | redigera wikitext]