Räddningstjänsten i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Räddningstjänstens i Linköping ena räddningsbil
Räddningstjänsten i Eskilstuna

Räddningstjänst är enligt Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) samlingsbegrepp för "de räddningsinsatser som staten eller kommunen skall svara för vid olyckor eller överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö". Fram till 1944 var räddningstjänst ett eget begrepp vid sidan om befolkningsskydd men man samlade då begreppen under namnet civilförsvar.

Det finns enligt Lagen om skydd mot olyckor fyra kriterier för att samhället skall ansvara för en räddningsinsats, nämligen med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt. Enligt samma lag kan staten ta över ansvar för en räddningsinsats från kommunal(a) räddningstjänst(er). Så skedde till exempel i augusti 2014, då Länsstyrelsen i Västmanlands län beslöt överta ansvaret för räddningsinsatsen vid Skogsbranden i Västmanland 2014.

Kommunal räddningstjänst[redigera | redigera wikitext]

En kommuns räddningstjänst kan ha olika namn, enligt vad varje enskild kommun bestämmer. Räddningstjänst är vanligast idag, men även, Brandförsvaret, Räddningskåren och Brandkåren förekommer.

Ett stort antal kommuner har bildat kommunförbund tillsammans med grannkommuner för gemensamma räddningstjänster.

Statlig räddningstjänst[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]