Reaktionsformel

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

I kemin är en reaktionsformel en beskrivning av en kemisk reaktion, uppbyggd av logiska operatorer och kemiska beteckningar. Den förklarar matematiskt och kemiskt hur två eller flera ämnen eller föreningar reagerar, och vad reaktionens produkt är. Det kan också vara en förening som genomgår en förändring, eller en förening som delas upp i ett eller flera ämnen eller föreningar.

Läran om kalkyler kring de matematiska samband som råder hos reaktionsformler kallas stökiometri.

Exempel:

2 H2 + O2 → 2 H2O
CO2 + H2O → H2CO3

En reaktionsformeln ska alltid vara balanserad det vill säga att det finns lika många atomer av ämnet innan reaktionen som efter. För en mer korrekt reaktionsformel gäller även att man placerar ut aggregationstillstånden på de ämnen som reagerar samt bildas efter reaktionen. Således är ett exempel när natriumjoner reagerar med kloridjoner och bildar natriumklorid. Vid denna reaktion är reaktanserna Natrium och klorgas som måste balanseras för att ge den rätta mängden av natriumklorid.