Registreringsskyltar i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sverige Sverige
Landskod S
EU-bård EU-section-with-S.svg
Antal tecken (standard) 6
Standard färg Svart text mot vit botten
Aktuella
Standard Swedish euro license plate2014.png
Export Swedish temp reg 3011.JPG
Militär Swedish military plate.jpg
Tidigare före 1973
Standard SE license plate before 1973.jpg
Tidigare 1994 - 2001
Standard Swedish license plate 1994-2001.jpg
Tidigare 2002 - 2013
Standard Swedish euro license plate.jpg

Registreringsskyltar används till de flesta fordonstyper i Sverige. Sverige har landskoden S och ett bilregister som saknar regionsuppdelning. Svenska registreringsskyltar består vanligtvis av tre bokstäver följt av tre siffror.

Placering av skylt[redigera | redigera wikitext]

Registreringsskylt måste finnas synlig på alla motorfordon som är registrerade för att färdas på allmän väg. De flesta fordon ska ha två skyltar, synliga framifrån respektive bakifrån. Släpfordon, motorcyklar, mopeder av klass I (även kallade "EU-mopeder"), snöskotrar och traktorer behöver endast ha en skylt. På snöskotrar och traktorer skall denna skylt placeras framtill på fordonet, medan den på övriga skall placeras baktill.

Bokstavsserier[redigera | redigera wikitext]

Vid införandet av de nya registreringsskyltarna 1973 började man i princip från AAA 001 och fortsatte i nummerordning. Övergången till det nya systemet gick till så att alla registrerade fordonsägare fick ett brev där de skulle anmäla samtliga fordon som var i trafik och det första fordon som anmäldes in fick registreringsnumret AAA 001 och nästa fick AAA 002 o.s.v. ("I princip": undantaget från denna regel var att man fick behålla sin gamla slutsiffra för att bilbesiktningsperioden skulle bibehållas.) Efter att alla län var överförda till det nya systemet fortsatte man att tilldela registreringsnummer löpande. Registreringsnummer från fordon som avregistrerats delas efter viss tid i karantän ut till nya fordon för att undvika att alla möjliga kombinationer tar slut i förtid.

Bokstavskombinationerna börjar nå sitt slut. Ändå kommer systemet inte att ta slut inom överskådlig framtid enligt Transportstyrelsen. Äldre och krockade bilar har skrotats och idag finns ett stort antal luckor i nummerserierna som inte har fyllts i. Det registreras cirka 300 000 nya personbilar per år i Sverige och idag finns ca 2 miljoner kombinationer som har försvunnit genom att bilar har skrotats eller avregistrerats.

Under åren 1999-2005 användes nya tidigare oanvända bokstavsserier. Från 2006 har återigen redan använda kombinationer börjat återanvändas. Serierna som börjar med Y och Z har ännu inte använts. Det talas på Transportstyrelsen om ett sjunde tecken som får plats på våra registreringsskyltar med dagens form, ännu mer så efter att kontrollmärket tagits bort från och med 1 januari 2010 (Tyskland har till exempel upp till åtta tecken plus kontrollmärken). De 23 bokstäverna kombinerat på tre platser (med hänsyn till de förbjudna) tillsammans med 3 siffror ger drygt 12 miljoner möjliga kombinationer. Eftersom det i november 2009 enligt SCB fanns strax över 8,6 miljoner fordon i Sverige med registreringsskylt och några miljoner nummer ligger i karantän så är det uppenbart att serien inte kommer räcka i all framtid. Ett nytt system med en fjärde bokstav eller siffra måste stå klart några år innan dagens system har nått sitt kapacitetstak och därför förs diskussioner i frågan redan idag trots att det än finns lediga nummer för många år framöver.

Bokstav Första registrering Kommentar
A 1973  
B 1973  
C 1973  
D 1973  
E 1973  
F 1973  
G 1973  
H 1974  
I ej möjlig Förväxlingsbar med J
J 1975  
K 1977  
L 1982  
M 1985  
N 1987  
O 1988  
P 1992 För direktimporterade fordon 1988-1992 användes PA, PB, PC och PDx xxx
Q ej möjlig Förväxlingsbar med O
R 12 oktober 1999  
S 29 september 2000  
T 6 november 2001  
U februari 2003  
V ej möjlig Förväxlingsbar med W.
W mars 2004  
X 24 februari 2005  
Y    
Z    
Å ej möjlig Förväxlingsbar med A i andra länder.
Ä ej möjlig Förväxlingsbar med A i andra länder.
Ö ej möjlig Förväxlingsbar med O i andra länder.

Bokstäverna I, Q, V, Å, Ä, Ö kan finnas på personliga skyltar.

Utformning av skylt[redigera | redigera wikitext]

Detalj av en skylt av typen som tillverkades 1994-2001, med datum i övre högra hörnet.

Transportstyrelsen föreskriver registreringsskyltarnas utformning. De finns i enradigt respektive tvåradigt utförande. Tvåradigt utförande används i huvudsak på släpfordon, motorcyklar, EU-mopeder, snöskotrar och traktorer samt på övriga fordon där utrymmet inte tillåter en enradig skylt. Tecknen på en skylt grupperas tre bokstäver, ett mellanrum och tre siffror. För tvåradiga skyltar gäller samma gruppering, men med ett inledande mellanrum även på den övre raden. Ovanför denna plats finns fordonets chassinummer angivet. På skyltar tillverkade efter 1993 ses skyltens tillverkningsdatum längst upp i högra hörnet.

Skyltarnas utformning har förändrats genom åren, men samtliga har haft reflekterande botten och bokstäver, siffror och kant i svart. Den enradiga skylten har haft en längd om 480 mm, ända fram till dess att den så kallade EU-skylten gjorde entré i Sverige den 1 april 2003. Det finns möjlighet att få en mindre skylt som är 300 mm bred om bilen inte har plats för en normal skylt, till exempel en amerikansk bil. EU-skylten är 520 mm lång och längst till vänster har den ett blått område med EU-symbol och nationalitetsbokstaven S. Märkets utformning finns i rådets förordning (EG) nr 2411/98 av den 3 november 1998, som utfärdades efter att vissa medlemsländer på eget initiativ hade infört sådana skyltar. Förordningen föreskriver att skylten gäller som nationalitetsmärke i hela unionen, och fordon med skylten behöver inget särskilt nationalitetsmärke som föreskrivs i Wienkonventionen. Det är dock inte obligatoriskt för EU-länderna att utfärda EU-skyltar, bara obligatoriskt att erkänna dem (inget extra nationalitetsmärke behövs då). Vad gäller EES-området så gäller förordningen även där enligt beslut i EES-kommittén, det vill säga att EU-skyltarna gäller som nationalitetsmärke inom EES-området. Det är oklart huruvida motsvarande skyltar med nationalitetsmärken som eventuellt utfärdas i övriga EES-länder (och övriga europeiska länder) gäller inom EES/EU. Alla nyregistrerade fordon i Sverige förses numera med skyltar med EU-märke.

De nyare skyltarna med EU-märke är till utseendet mycket lika de nyare skyltarna i Litauen och Ungern och kan därför förväxlas. Det finns ingen samordning som förhindrar samma registreringsnummer. Det har därför hänt att framförallt fordon från Litauen har passerat fartkameror eller trängselskattskameror och räkningarna har sedan skickats till svenska bilägare med samma registreringsnummer just för att skyltarna är så pass lika. Innan EU-märken fanns, när vakter var mindre vana vid dessa länders skyltar var felaktiga P-böter vanliga.

 • 1973-1983: Aluminiumskylt med såväl registreringsnummer, chassinummer och kant i relief
 • 1984-1993: Skylt i plast med registreringsnummer och kant i relief. På de tidiga skyltarna av denna modell släppte den reflekterande bottnen på skyltarna och skylten blev således helt svart. Dessa skyltar byttes ut kostnadsfritt om fordonsägaren anmälde felet. Tillverkare: SMC
 • 1994-2001: Ny plastmodell. Helt plan, med fetare bokstäver. Tillverkare: Strålfors
 • 2002-2013: Aluminiumskylt med registreringsnummer och kant i relief och stansat chassinummer. Sedan april 2003 kan denna skylt erhållas som EU-skylt, vilket idag är det vanligaste på nyregistrerade fordon. Tillverkare: SMC
 • 2014-: Från och med 1 januari 2014 kom en ny skyltmodell, där huvudskillnaden är att mellanrummet mellan bokstäver och siffror gjorts mycket mindre, i och med att klistermärke inte längre används. Dessa finns enbart som EU-skyltar.[1][2] Motorcykel- och mopedskyltarna minskades något i storlek.

Varianter[redigera | redigera wikitext]

Skylt på fordon registrerade för taxitrafik[redigera | redigera wikitext]

Taxiskylt

Fordon som är registrerade för taxitrafik erhåller en skylt med gul reflekterande botten och ett något mindre "T" efter registreringsnumret. Dessa skyltar saknar mellanrummet mellan sista bokstav och första siffra. Tidigare skulle alla fordon i yrkesmässig trafik ha ett yrkestrafikmärke anbringat på vindrutans nedre vänstra del. På detta märke stod det att yrkestrafik är meddelat för TAXITRAFIK. Yrkestrafikmärket avskaffades 1 januari 2010.

Endast taxifordon med taxameter ska ha gula registreringsskyltar. Taxifordon utan taxameter (taxameterdispens) får ej ha gula registreringsskyltar, exempelvis hyrverk och limousiner. Taxametern ska besiktigas årligen och om den underkänts vid besiktning, eller om besiktningstiden utlöpt, kan polisen beslagta de gula taxiskyltarna. Bilen får då framföras med vita ordinarie skyltar, men ej i taxitrafik.

Skylt för beskickningsfordon[redigera | redigera wikitext]

En bil som tillhör Frankrikes ambassad.

Fordon som är registrerade på ett annat lands ambassad (beskickning) erhåller skylt med blå reflekterande botten och ett registreringsnummer med indelningen två bokstäver, tre siffror, en bokstav och slutligen ett mellanrum. De inledande två bokstäverna anger vilken beskickning som fordonet tillhör och den sista vilken diplomatstatus fordonets brukare har. Diplomatfordon har liksom personliga skyltar ett vanligt registreringsnummer som skall finnas angivet på en självhäftande dekal på en av bilens rutor.

Att diplomatskyltar är blå följer internationell standard (som dock inte tillämpas i alla länder). Innan de blå skyltarna infördes, bar diplomatbilar en oval dekal liknande dem med nationalitetsbeteckningar (landskoder) fast med bokstäverna CD (för corps diplomatique) eller CC (för corps consulaire).

Kod för diplomatstatus[redigera | redigera wikitext]

Koderna för diplomatstatus regleras i bilaga 2 till Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret,[3] och består av följande beteckningar:

 • A beskickningschef
 • B ambassad
 • C diplomat
 • D administrativ/teknisk tjänsteman
 • E karriärkonsulat
 • F karriärkonsul
 • G konsulattjänsteman
 • H internationell organisation
 • I tjänsteman vid internationell organisation

Kod för beskickning[redigera | redigera wikitext]

Länderna är (fram till DT - Zimbabwe) ordnade i bokstavsordning efter deras namn på franska, vilket förklarar den i svenska ögon ovanliga ordningsföljden. Koderna regleras i bilaga 1 till Transportstyrelsens föreskrifter om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret.[3]

Kod - Beskickning Kod - Beskickning Kod - Beskickning
AA - Sydafrikas ambassad CA - Israels ambassad EA - Europeiska rymdorganisationen[4] (ESA)
AB - Albaniens ambassad CB - Italiens ambassad EB - Europeiska unionen (EU)
AC - Algeriets ambassad CC - Japans ambassad EC - Burundis ambassad
AD - Tysklands ambassad CD - Kenyas ambassad ED - Estlands ambassad
AF - Amerikas förenta staters ambassad CE - Laos[5] ambassad EE - Lettlands ambassad
AG - Angolas ambassad CF - Libanons ambassad EF - Litauens ambassad
AH - Saudiarabiens ambassad CG - Libyens ambassad EG - Kroatiens ambassad
AJ - Argentinas ambassad CH - Malaysias ambassad EH - Sloveniens ambassad
AK - Australiens ambassad CJ - Marockos ambassad EJ - Slovakiens ambassad
AL - Österrikes ambassad CK - Mexikos ambassad EK - Bosnien-Hercegovinas ambassad[5]
AM - Bangladesh ambassad CL - Moçambiques ambassad EL - Eritreas ambassad
AN - Belgiens ambassad CM - Nicaraguas ambassad EM - Ukrainas ambassad
AP - Bolivias ambassad CN - Nigerias ambassad EN - Cyperns ambassad
AR - Botswanas ambassad CP - Norges ambassad EP - Makedoniens ambassad[5]
AS - Brasiliens ambassad CS - Pakistans ambassad ER - Kuwaits ambassad
AT - Bulgariens ambassad CT - Panamas ambassad ES - Honduras ambassad
AU - Kanadas ambassad CU - Nederländernas ambassad ET - Rwandas ambassad
AW - Chiles ambassad CW - Perus ambassad EV - International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA)
AX - Kinas ambassad CX - Filippinernas ambassad EX - Kap Verdes ambassad
AY - Colombias ambassad CY - Polens ambassad EY - Östersjöstaternas råds sekretariat (CBSS)
AZ - Sydkoreas ambassad CZ - Portugals ambassad FA - Vitrysslands (Belarus) ambassad
BA - Nordkoreas ambassad DA - Rumäniens ambassad FB - Kongo-Brazzavilles ambassad
BC - Kubas ambassad DB - Senegals ambassad FC - El Salvadors ambassad
BD - Danmarks ambassad DD - Sri Lankas ambassad FD - Syriens ambassad
BE - Dominikanska republikens ambassad DE - Schweiz ambassad FE - GIWA (Global International Waters Assessment)
BF - Egyptens ambassad DF - Tanzanias ambassad FF - Apostoliska nuntiaturen/ Heliga Stolen
BG - Ecuadors ambassad DG - Tjeckiens ambassad FH - Global Water Partnership Organization (GWP)
BH - Spaniens ambassad DH - Thailands ambassad FJ - Förenade Arabemiratens ambassad
BJ - Etiopiens ambassad DJ - Tunisiens ambassad FK - Moldaviens ambassad
BK - Finlands ambassad DK - Turkiets ambassad FL - Georgiens ambassad
BL - Frankrikes ambassad DL - Rysslands ambassad FM - Azerbajdzjans ambassad
BM - Storbritanniens ambassad DM - Uruguays ambassad FN - Nya Zeelands ambassad
BN - Greklands ambassad DN - Venezuelas ambassad FP - Mongoliets ambassad
BP - Guatemalas ambassad DP - Vietnams ambassad FS - Republiken Kongos ambassad
BS - Ungerns ambassad DR - Serbiens ambassad FT - Kosovos ambassad
BT - Indiens ambassad DS - Zambias ambassad FU - Paraguays ambassad
BU - Indonesiens ambassad DT - Zimbabwes ambassad
BW - Iraks ambassad DU - FN:s flyktingkommissariat (UNHCR)
BX - Irans ambassad DW - Världssjöfartsuniversitet
BY - Irlands ambassad DX - Nordiska rådets presidiesekretariat
BZ - Islands ambassad DY - Namibias ambassad
DZ - Sudans ambassad

Saluvagnsskylt[redigera | redigera wikitext]

Saluvagnsskylten är inte bunden till ett fordon, utan kan användas på alla fordon, dock ej samtidigt, som är registrerade på det företag som innehar saluvagnslicens. En saluvagnsskylt har grön reflekterande botten med tre bokstäver och tre siffror följt av ett gult märke; detta märke anger vilken typ av fordon som skylten avser. Fordon som körs med saluvagnsskylt omfattas av företagets saluvagnsförsäkring och behöver således inte vara skattat eller försäkrat.

Personlig fordonsskylt[redigera | redigera wikitext]

Svensk personlig skylt

Sedan 1988 finns möjligheten att köpa sig en egen uppsättning registreringsskyltar med minst två och maximalt sju tecken. Även de bokstäver i det svenska alfabetet som normalt inte förekommer på registreringsskyltar kan ingå. Personliga fordonsskyltar får inte ha kombinationerna tre bokstäver följt av tre siffror eller två bokstäver, tre siffror, en bokstav.

Avgiften för personliga fordonsskyltar är 6 000 kronor och skyltarna är bundna till köparen, inte fordonet. Skyltarna kan tas med när ägaren byter fordon. Skyltarna är giltiga i 10 år, och om ägaren efter detta vill förlänga rätten tas en ny avgift ut om 3 500 kr för fem år eller 6 000 kr för tio år. 90% av intäkterna från dessa skyltar går till Skyltfonden, som två gånger om året delar ut pengar till forskning och utveckling inom trafiksäkerhetsområdet.

Kunglig registreringsskylt[redigera | redigera wikitext]

I samband med vissa kungliga parader, särskilt statsbesök, kan registreringsskylten på den bil kungen eller utländsk statschef ska färdas i, bytas ut mot en med endast en kunglig krona på.

Militär skylt[redigera | redigera wikitext]

Militärskylt från en terrängbil 11

Svenska Försvarsmaktens fordon har speciella registreringsskyltar, vilka härstammar från de äldre standardskyltarna som användes före 1973. De är svarta med gula siffror, i regel fem eller sex, men det förekommer även skyltar med två, tre, och fyra siffror. Skyltarna infördes 1941 och siffrorna målas med hjälp av schabloner. Skyltarna saknar kontrollmärken, vilket på militära fordon i regel sitter i kupén.

Numreringen är inte slumpmässig. Det finns en viss logik i numreringen av fordonsserier, vilket tydligt kan ses på exempelvis terrängbilsserien 11, 13 och 20, där fordonets två första siffror börjar just med dessa nummer. Försvarets fordon har i regel alltid registreringsskylt, från stridsvagnar ned till snöskotrar och motorcyklar. Registreringsnumret benämns även individnummer.

Försvarets fordon är inte registrerade i Transportstyrelsens vägtrafikregister, utan i Militära fordonsregistret (MIFOR) som förs av Försvarets materielverk.[6]

Tävlingsskylt[redigera | redigera wikitext]

Under 2014 införs en ny skylt för tävlingsfordon.[2] Dessa fordon får bara köras på allmän väg i begränsad utsträckning, eftersom de har undantag från vissa regler, såsom kontrollbesiktning och miljökrav. Skyltarna får orange bakgrund.

Provisorisk skylt[redigera | redigera wikitext]

Om ett fordon förlorat en eller båda registreringsskyltarna får fordonet endast köras kortast lämpliga väg till närmsta polisstation. Där efterlyser man de förlorade skyltarna och provisoriska registreringsskyltar utfärdas. Dessa skyltar är av gul plast och registreringsnumret textas med tuschpenna på skyltarna. Dessa skall vara stämplade med polisens stämpel i mitten av skyltarna. Polisanmälan av stölden är en förutsättning för att, efter utredning, slippa ansvar för parkeringsböter och annat som en skylttjuv orsakat.

Interimsskylt[redigera | redigera wikitext]

Interimsskylt

Interimsskylt används vid export eller import av fordon. Kallas även tillfällig registrering. Skylten är röd med vit text.

Olämpliga bokstavskombinationer[redigera | redigera wikitext]

Gemensamt för alla typer av skyltar är att bokstavskombinationer som kan väcka anstöt eller på annat sätt är olämpliga inte får förekomma. Trafikverket plockar bort sådana kombinationer direkt när en ny bokstavserie släpps.[7] Vad som kan väcka anstöt har varierat genom åren och därför har listan över förbjudna kombinationer utökats efterhand. Detta medför att det kan finnas fordon som har en kombination som finns på Trafikverkets "svarta lista" idag, men som var okej när fordonet registrerades. Ett exempel på detta är GEY som har tillkommit på listan efter att G släppts som möjlig första bokstav. Vissa andra kombinationer som redan fanns på många bilar när de blev "anstötliga", har inte lagts till på listan, till exempel NYD (Ny demokrati). Över åren har listan bara utökats med nya kombinationer; trots att anstötlighetsfaktorn försvunnit för vissa kombinationer, till exempel FNL, har dessa inte plockats bort. För personliga registreringsskyltar görs en bedömning för varje skylt om den är lämplig eller inte.

Transportstyrelsen gjorde under hösten 2010 en revidering av vilka bokstavskombinationer som bör vara undantagna och varför.[8] Med ambition om en ny enhetlig och konsekvent hållning undantar Transportstyrelsen nu generellt kombinationer av fem olika anledningar:

 • Ord eller begrepp som kan användas nedsättande om personer, till exempel DUM, FUL eller LAT.
 • Ord eller begrepp med sexuell eller annan kroppslig innebörd, till exempel LEM, NYP, GAY, FAG eller RAP.
 • Ord eller begrepp med drogrelaterad innebörd, till exempel GHB, LSD eller XTC.
 • Förkortningar om vissa organisationer, till exempel ETA, KKK eller BSS.
 • Ord som är siffror, till exempel TRE, FEM eller SJU.

Följande kombinationer är de som för tillfället räknas som ej lämpliga på vanliga registreringsskyltar samt bokstavskombinationer som åter tilldelas efter att tidigare ansetts olämpliga:[9]

Bokstavskombinationer som inte tilldelas vid fordonsregistrering Bokstavskombinationer som åter tilldelas efter revidering hösten 2010
A APA, ARG, ASS
B BAJ, BSS
C CUC, CUK
D DUM DYR
E ETA, ETT
F FAG, FAN, FEG, FEL, FEM, FES, FET, FNL, FUC, FUK, FUL
G GAM, GAY, GEJ, GEY, GHB, GUD, GYN GAS, GET, GLO, GOM, GUB, GUC, GUK
H HAT, HBT, HKH, HOR, HOT HAL, HAN, HAO, HAR, HAS, HER, HES, HET, HJO, HMO, HOM, HON, HRA, HUD, HUK, HUS, HUT
J JUG, JUK, JUO, JUR
K KGB, KKK, KUC, KUF, KUG, KUK, KYK KDS
L LAM, LAT, LEM, LOJ, LSD, LUS LUZ
M MAD, MAO, MEN, MES, MLB, MUS MAS, MUT
N NAZ, NRP, NSF, NYP NEJ, NJA, NOS, NUP, NYS
O OND, OOO, ORM, ORA, OST, OXE
P PAJ, PKK, PLO, PMS, PUB PAP, PES, PNS, PRO, PUC, PUK, PYS
R RAP, RAS, ROM, RPS, RUS REA, RUG, RUK
S SEG, SEX, SJU, SOS, SPY, SUG, SUP, SUR SAB, SAC, SAF, SAP, SAT, SEK, SOP, SSU, SWE, SYF
T TBC, TOA, TOK, TRE, TYP TAJ, TOT
U UFO, USA UCK, UFF, UPA, USH
W WAM, WAR, WWW WTC
X XTC, XTZ, XXL, XXX XUK
Y
Z
Totalt 91 bokstavskombinationer 69 bokstavskombinationer

Utgivande myndighet[redigera | redigera wikitext]

I Sverige är det Transportstyrelsen som ger ut registreringsskyltar.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Stockholms stad, före 1973

År 1900 registrerades Sveriges första personbil, den tillhörde Knut Bonnier.[10] Då "Förordningen om automobiltrafik av den 21 sept. 1906" trädde i kraft, skulle en Automobil vara försedd med ett "... särskilt ordningsnummer, hvilket, jämte en gemensam, länet betecknande bokstaf, utgör automobilens igenkänningsmärke". I Stockholm registrerades A 1 på kronprinsen, i Göteborg O 1 på konsul H. Grebst och i Malmö M 1 på byggmästare Frans Andersson.[11] Fram till 1972/1973 bestod svenska registreringsnummer av en länsbokstav för det län där fordonet hör hemma följt av en till fem siffror, med undantag av Stockholms stad som hade A och Stockholms län som hade B (Stockholms stad ingick inte i Stockholms län förrän 1968 utan lydde under Överståthållarämbetet). Om ett län hade fler än 99999 inregistrerade fordon utökades länsbokstaven med ett A och i förekommande fall med ett B. Numret 1 var i många län reserverat för landshövdingens fordon, med undantag för Stockholms stad där A 1 var kungens fordon. Systemet byggde på att varje län höll ett register över samtliga fordon i länet. Skyltarna var vita med svart text. Under lång tid tillverkade bilägarna dem själva genom att köpa en plåt och siffror som fästes på plåten.

Det fanns ytterligare fyra sorters skyltar. Dels interimsskylten som användes tillfälligt för nya bilar och som hade röd bakgrund. Dels saluvagnsskylten, som användes för bilar som stod hos bilfirma och användes vid provkörning och hade grön bakgrund. Båda hade vit länsbokstav och vita siffror. Dels fanns de militära skyltarna med gula siffror utan bokstav och mörkgrå bakgrund som finns kvar än idag. Den fjärde skylten var en så kallad turistvagnsskylt som hade röd text mot vit bakgrund [12].

I och med införandet av ett centralt bilregister avskaffades systemet med länsvisa registreringsskyltar 1 maj 1973. Då började man använda tre bokstäver-tre siffror, det system som används än idag. Övergången till det nya systemet började i Uppsala län 1972.

Från och med 1973 infördes ett kontrollmärke som på den bakre skylten skulle klistras i mellanrummet mellan tecknen, dvs mellan bokstäverna och siffrorna. Detta har avskaffats från 2010.

Länsbeteckningar på registreringsskyltar före 1973[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Transportstyrelsen Sveriges registreringsskyltar förändras 2013-05-08
 2. ^ [a b] Nytt utseende på Sveriges registreringsskyltar
 3. ^ [a b] Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:112) om registrering av fordon m.m. i vägtrafikregistret
 4. ^ I TSFS 2010:112 används organisationens äldre namn Europeiska rymdorganet
 5. ^ [a b c] Benämning enligt bilaga 1 till TSFS 2010:112 (se källförteckningen)
 6. ^ 5 kap. Militärtrafikförordning (2009:212 )
 7. ^ Trafikverket När tar skyltarna slut? webarcive-kopia
 8. ^ Transportstyrelsen Transportstyrelsen har genomfört en översyn av de bokstavskombinationer som är undantagna från användning i registreringsnummer. Läst 25 oktober 2010.
 9. ^ Transportstyrelsen Registreringsskyltar Läst 22 oktober 2010.
 10. ^ Göteborg berättar ännu mer, Bengt A Öhnander 1998 ISBN 91-7029-088-1 s.107
 11. ^ Bilen går vidare : 50 år med KAK i motorismens tjänst : en bokfilm, Per-Erik Lindorm, Kungliga Automobilklubben, Stockholm 1953, s. 17f
 12. ^ Bilskolornas Lärobok, Sveriges Bilskolors Riksförbund 1962, s.303

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]