Riksväg 40

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
40
Riksväg
Riksväg 40
SWE riksvag40.png
Basfakta
Land Sverige
Klassificering Nationell stamväg
Längd 321 km
Beläggning Asfalt
Antal filer 2-5 filer
Geografiska fakta
Börjar i Göteborg
Via Borås
Jönköping
Vimmerby
Slutar i Västervik (321 km)

Riksväg 40 är en ca 321 km lång svensk riksväg som går mellan Göteborg och Västervik via Borås, Ulricehamn, Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vimmerby. Vägen väster om Jönköping är del av den huvudsakliga och snabbaste sträckan mellan Göteborg och Stockholm, och har mycket trafik.[källa behövs] Avståndet Göteborg–Stockholm är ungefär lika långt som om man kör E20.[källa behövs] Riksväg 40 har störst antal kilometer motorväg bland de vägar i Sverige som inte är europaväg, nämligen 79 kilometer (78 km Göteborg-Rångedala och 1 km i Jönköping). Riksväg 40 är, i sin helhet, en stamväg.

Fram till 1 april 2009 gick riksväg 40 endast mellan Göteborg och Jönköping. Sträckan Jönköping–Västervik hette då riksväg 33-[1]

Beskrivning av sträckan[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 40 mellan Bollebygd och Borås. Bilden är tagen åt öster.
Riksväg 40 genom Borås, strax väster om Annelundsmotet. Överst i bild syns en bro som förbinder byggnaderna som ligger mycket tätt intill vägen på var sida. På detta ställe gick före motorvägsbygget ett järnvägsspår. När vägen byggdes hade byggnaden till vänster i bild en sedermera riven tillbyggnad som begränsade körbanan till ovanliga fem körfilers bredd, tre filer österut respektive två västerut
Riksväg 40 i östgående riktning vid Rångedalabron, mellan Borås och Ulricehamn. Denna väg invigdes i november 2007.

Riksväg 40 håller motorvägsstandard från Göteborg till Dållebo, som ligger mellan Borås och Ulricehamn. Från Dållebo till Ulricehamn är det vanlig landsväg med dålig standard i förhållande till trafikmängden. Från Ulricehamn till Jönköping är det 2+1-väg med mitträcke. Genom Jönköping är det motorväg genom Haga samt på den gemensamma sträckan med E4. Jönköping till Västervik är växelvis 2+1-väg och vanlig landsväg.

Göteborg[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 40 har sin början vid Kallebäcksmotet, där Rv 40 ansluts med E6/E20. Kallebäcksmotet har prioriterade rampar till/från Rv 40 från E6/E20 norr. Ska man från E6/E20 syd till/från Rv 40 måste man inom trafikplatsen köra på en stadsgata med trafikljus. Den första kilometern efter Kallebäcksmotet stiger vägen kraftigt i höjd.

G öteborg – Borås[redigera | redigera wikitext]

Sträckan mellan Göteborg och Borås går genom kuperade områden med flera ganska långa och branta backar. Vägen går mestadels i skogslandskap, men den passerar rakt genom orten Landvetter. Sträckan mellan Göteborg och Göteborg-Landvetters flygplats är relativt hårt trafikerad.

Genom Borås[redigera | redigera wikitext]

Motorvägen går genom Borås på en stadsmotorväg som skiljer sig relativt mycket från övriga stadsmotorvägar i Sverige, med en väg som går nära centrum och mestadels ovanför markplan. Genom de centrala delarna av staden byggdes den upphöjda vägen direkt intill omgivande bebyggelse. De flesta byggnaderna i närheten av stadsmotorvägen är kommersiella fastigheter, men även en del bostadshus finns nära vägen. Sträckningen genom Borås anses av många[vilka?] ha förstört mycket av stadens karaktär, men stadens omgivande terräng liksom militärens krav på övningsområden gav inte stora möjligheter till en förbifart. Som en bullerskyddsåtgärd sänktes hastigheten 2009 till 70 km/h förbi centrum och Brämhult.

Borås – Jönköping[redigera | redigera wikitext]

Öster om Borås fortsätter motorvägen genom skogslandskap. Vägen håller motorvägsstandard ungefär halvvägs till Ulricehamn, närmare bestämt till Dållebo, som är en gård vid Rångedala. Sträckan öster om Dållebo håller låg standard i förhållande till trafikmängden (cirka 8–10 meter bred och ganska kurvig) och räknas som en av de farligaste vägarna i landet. Denna sträcka är inte mötesseparerad och har fått epitetet "dödens väg". Strax väster om Ulricehamn övergår vägen till att bli mötesfri landsväg med mitträcke (2+1-väg), vilken den har på den resterande sträckan till Jönköping. I den västra utkanten av Jönköping sjunker vägen kraftigt i höjd i den så kallade Göteborgsbacken. Detta vägsvnitt byggdes om år 2007 till tre körfält uppför och två nedför. I samband med ombyggnaden breddades körfälten och backen uppfyller i princip standard för motorväg, dock klassas den som vanlig landsväg. Dessutom lades värme-slingor in under de två innersta körfälten i riktning mot Göteborg, för att hjälpa lastbilar som tidigare hade det mycket svårt att ta sig uppför vintertid, med långa köer som följd. Troligtvis kommer detta avsnitt att skyltas som motorväg när man fortsätter utbyggnaden av motorvägen västerut mot Ulricehamn. Nedanför backen kommer man till stadsdelen Haga och här blir det motorväg. Motorvägen passerar trafikplats Ljungarum, där E4 ansluter, och slutar vid trafikplats Ekhagen där Rv 40 svänger av E4.

Vid Duvered cirka 6 km öster om Ulricehamn ligger vägens högsta punkt, cirka 330 m, och även den högst belägna riksvägen i Götaland. Vägen når över 320 m på fler ställen längs sträckan Ulricehamn-länsgränsen (samt på en ställe nära Nässjö). Det finns ett antal långa backar längs sträckan som är besvärliga för tung trafik. Den svåraste är den väster om Jönköping, den så kallade Göteborgsbacken, där tunga lastbilar med släp åtminstone tidigare ofta fastnade på vintern i den långa branta backen (2,0 km lång, 130 m hög, 7 %). Backen har byggts ut till två körfält nerför och tre fält uppför med mitträcke. Vägen försågs under 2007 med ett tredje "uppvärmt" körfält, vilket gör att körfältet hålls isfritt. De därnäst svåraste backarna är den öster om Ulricehamn (120 m hög) och Kallebäcksbacken öster om Göteborg (70 m hög, 6 %). Det finns ytterligare minst 6 rejäla backar väster om Jönköping (Landvetter väst (60 m höjd) och öst (80 m höjd), Bollebygd väst (80 m höjd) och öst (80 m höjd), Borås väst (80 m höjd) och öst (60+70 m höjd), plus minst en öster om Jönköping vilket gör vägen till en av de mest kuperade huvudvägarna i landet.

Jönköping – Mariannelund[redigera | redigera wikitext]

Öster om trafikplats Ekhagen (där Rv 40 svänger av E4) går vägen i en rejäl backe (130 m hög, upp till 8% lutning). Mellan Jönköping och Nässjö är vägen 2+1-väg. Mellan Nässjö och Eksjö är vägen 8-9 meter bred och har föreslagits bli ombyggd till 2+1-väg. I Eksjö går vägen rakt igenom centrum. Mellan Eksjö och Mariannelund är vissa avsnitt försedda med omkörningsfält, liknande traditionella stigningsfält. Vägen passerar rakt igenom flertalet orter.

Mariannelund – Västervik[redigera | redigera wikitext]

Vägen mellan länsgränsen och Vimmerby är en teststräcka för en ny sorts säkerhetsåtgärd. Man har här valt att fräsa in räfflor mitt på vägen, något som gör att bilen börjar vibrera och skaka om man försöker köra över linjen. Avsikten är att på så vis väcka föraren om vederbörande skulle somna göra denne uppmärksam på att han håller på att köra in i den mötande filen, så att föraren inte skall köra in i ett mötande fordon. Vid Vimmerby passerar vägen i utkanten av orten med två cirkulationsplatser och några planskilda korsningar.

Vägen mellan Vimmerby och E22 byggdes helt ny under 1960- och 70-talen och är på sträckan Vimmerby–Toverum 2+1väg sedan 2013. Tidigare gick vägen mellan Vimmerby och Västervik från Toverum långt norrut över Blackstad och innebar en rejäl omväg för den som skulle till Västervik och Ankarsrum jämfört med nuvarande väg. Topografin i området är ett sprickdalslandskap som är så karaktäristiskt för Tjust i nord-sydlig riktning, medan vägen går i öst-västlig riktning och har bidragit till att vägen sprängts ned i bergskärningar. Vägen korsar flera långsmala sjöar på olika broar, vilket vintertid ofta ställer till stora problem då det bildas speciella mikroklimat vid just broarna som ofta blir isiga och hala.

Korsningen med E22 är en vanlig T-korsning vid Hyttan nära Gladhammar. Just denna korsning är mycket olycksdrabbad, bland annat har långtradare ofta problem att köra ut på E22 på grund av en brant stigning och dålig sikt vilket ställt till med olyckor igenom årens lopp. Planer finns på att ersätta korsningen med en trafikplats. Vägen är sedan gemensam med E22 in till Västervik.

Vägstandard[redigera | redigera wikitext]

Delsträcka Hastighet Sträcka Vägstandard
Göteborg
(E6/E20 Kallebäcksmotet)
Göteborg
(Delsjömotet)
Sweden road sign C31-9.svg 3 km Motorväg (3+2). Sweden road sign C31-7.svg km/h i Kallebäcksmotet. Sweden road sign E1.svg
Göteborg
(Delsjömotet)
Borås
(Tullamotet)
Sweden road sign C31-11.svg 55 km Motorväg (2+2). 3+2 väster om Landvetter. Sweden road sign E1.svg
Borås
(Tullamotet)
Borås
(Kyllaredsmotet)
Sweden road sign C31-9.svg 6 km Motorväg (2+2). Sweden road sign C31-7.svg km/h mellan Brodalsmotet och Hultamotet. Sweden road sign E1.svg
Borås
(Kyllaredsmotet)
Rångedala
(Dållebo)
Sweden road sign C31-11.svg 16 km Motorväg

(2+2) Sweden road sign E1.svg

Rångedala
(Dållebo)
Ulricehamn
(Stockahult)
Sweden road sign C31-8.svg 8 km Landsväg (tvåfältsväg). Sweden road sign C31-6.svg km/h genom korsningen vid Tolkabro.
Ulricehamn
(Stockahult)
Jönköping
(väster om Göteborgsbacken)
Sweden road sign C31-10.svg 48 km 2+1-väg (trefältsväg) med plankorsningar. Sweden road sign C31-8.svg km/h genom Ulricehamn samt Sweden road sign C31-7.svg km/h genom vissa korsningar. Två körfält med möte.svg
Jönköping
(väster om Göteborgsbacken)
Jönköping
(trafikplats Ekhagen)
Sweden road sign C31-9.svg 5 km Motorväg

(2+2). Göteborgsbacken är 3+2 och inte skyltad motorväg. Sträckan trafikplats Ljungarum - trafikplats Ekhagen är gemensam med E4. Sweden road sign E1.svg

Jönköping
(trafikplats Ekhagen)
Nässjö Sweden road sign C31-10.svg 38 km 2+1-väg (trefältsväg). Närmast Jönköping Sweden road sign C31-9.svg där det finns plankorsningar.

Nässjö - Västervik saknas i nuläget.

Planer[redigera | redigera wikitext]

 • Sträckan från Rångedala och förbi Ulricehamn (Dållebo–Hester) byggs ut till motorväg med en bredd på 21,5 meter, [2] och beräknas tas i bruk hösten 2015. Hester ligger ovanför backen öster om Ulricehamn, och motorvägen kommer att sluta på cirka 300 m höjd, högsta motorvägen i Sverige. Det planeras bli tre trafikplatser och en tunnel.[3]
 • Det diskuteras om bygga ut motorvägen från Hester till länsgränsen mot Jönköpings län vid Torhult. Detta är inte med i nationell plan för 2014–2025, och antas därför inte få byggstart före 2025.[4] Vägen Hester–Jönköping är 2+1-väg med mitträcke, men har en del farliga korsningar med mycket vänstersvängande trafik, och det kan hända att man nöjer sig med att bygga några planskilda korsningar.
 • Sträckan NässjöEksjö har byggstart på cirka 2017, och förbifart Eksjö cirka 2020, enligt den nationella planen för 2010–2021.[5]
 • E22 planeras sträckan GladhammarVerkebäck nybyggas. Detta inkluderar en planskild trafikplats mot väg 40. Detta planeras mellan år 2020–2025.[6]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Göteborg – Jönköping[redigera | redigera wikitext]

Påfarten västerut i Dalsjöforsmotet öster om Borås. När bilden togs var motorvägens ändpunkt vid Dalsjöforsmotet, vilken den var mellan november 2006 och november 2007.

Vägen hette ursprungligen (1945–1962) riksfemman. Mellan 1985 och 1990 var riksväg 40 (tillsammans med sträckan mellan Jönköping och Stockholm) enligt europavägskonventionen en del av E63, men den erkändes inte av Sverige under denna tid, och vägen blev aldrig skyltad som E63 i Sverige. Det finns inga planer idag att skylta om den till europaväg. Det skulle innebära ett 3-siffrigt nummer, till exempel E241. Dessutom är genomfartstrafiken "tillräckligt hög", med tanke på vägens kapacitet. Detta kan jämföras med E16 och E45 som i Sverige gjordes till europaväg för att locka mer trafik.

Motorvägssträckan från Göteborg till korsningen med länsväg 156 byggdes på 1970-talet i samband med flygplatsbygget Landvetter flygplats. Anslutningen till E6 var klar 1977. Den gamla utfarten ur Göteborg är Korsvägen-Sankt Sigfridsgatan. Fortsättningen på den gamla 40:an var krokig 6–7 m bred väg som gick genom flera samhällen såsom Landvetter och Hindås.

I början av 1980-talet fortsatte utbyggnaden med motortrafikled mellan Landvetter flygplats och Borås. Denna motortrafikled var hårt olycksbelastad på grund av mycket trafik. Denna sträcka byggdes sedan om till motorväg, klar för trafik 1997.

Under första halvan av 1960-talet[7] byggdes en motorväg genom centrala Borås. Den drogs strax söder om centrum genom ett område som dominerades av textilindustrin men där även bostadshus fanns. Öster om centrum fanns det ett mindre antal villor som revs. Öster om Hultasjön var det landsbygd när motorvägen byggdes, men här har man senare byggt bostäder nära motorvägen.

År 2004 förlängdes motorvägen i östra delen av Borås någon kilometer, i samma sträckning som befintlig väg. I samband med denna förlängning byggdes Kyllaredsmotet. Den 25 november 2006 förlängdes motorvägen ytterligare några kilometer till Dalsjöforsmotet. Fortsättningen till Dållebo vid Rångedala på 10 km öppnades för trafik 24 november 2007. Denna sträcka ligger högre i terrängen än den gamla vägen och innehåller en bro över dalgången vid Rångedala.

1950-talet byggdes Riksväg 5 på sträckan Borås–Ulricehamn och den var visserligen en bred 13-metersväg, men var på många delsträckor bara breddning av äldre väg och hade många backkrön, korsningar, skymda kurvor och helt otillräckliga siktsträckor som medförde att vägens bredd inbjöd till för vägsträckningen alldeles för höga farter. Man fick begränsa mer och mer till 70 km/h. Dessutom fanns strax sydväst om Rångedala en svag och smal bro över den numera nedlagda Borås-Ulricehamns Järnväg (järnvägen öppnades 1917, men bron byggdes i slutet av 40-talet eller början av 50-talet, tidigare plankorsning). Sträckan Dållebo–Brunn (11 km) är kvar sådan, nu med mestadels 80 km/h. Man satte upp hastighetskameror strax efter år 2000 som dämpat farten för de som inte känner till deras exakta läge. Längs hälften av sträckan Borås–Ulricehamn invigdes motorväg år 2006 och 2007.

Gamla Riksväg 40 mellan Borås och Ulricehamn. Vägen ersattes av en motorväg i november 2007.

På sträckan Ulricehamn–Jönköping och förbi Ulricehamn byggdes helt ny väg på 1960-talet. Den äldre vägen var mestadels alltför krokig för att använda.

Sträckan från Brunn väster om Ulricehamn ända till Jönköping har byggts om till 2+1-väg under perioden 1995–2005. Backen nära Jönköping byggdes under 2007 ut till 3 körfält uppför varav ett uppvärmt. Riksväg 40 har byggts ut till motorväg genom stadsdelen Haga i Jönköping (1 500 m), öppning 2007.

Numera avser "dödens väg" endast avsnittet väster om Ulricehamn på den del som inte är mötesseparerad. Tidigare inkluderades även de sträckor som numera är ersatta av mötesseparerad väg, exempelvis sträckan öster om Borås samt Ulricehamn – Jönköping. Fram till 1997 ingick även sträckan mellan Borås och Landvetter, vägen på den tiden var motortrafikled utan mitträcke. Den gamla vägen mellan Borås och Ulricehamn byggdes ut och rätades ut i slutet på 50-talet och i början på 60-talet. Sträckan Ulricehamn–Jönköping rätades ut och moderniserades på mitten av 60-talet. Man kan tydligt se skillnaden mellan dessa båda årtiondens skilda väguträtningar. Sträckan Ulricehamn–Jönköping har under 2000-talet helt blivit ombyggd till 2+1-väg, vilket gjort den säkrare. Sträckan Borås–Ulricehamn har inte byggts om till det utom närmast Ulricehamn. Det beror på att det är fler korsningar och att sträckan ska bli motorväg.

Jönköping – Västervik[redigera | redigera wikitext]

Vägen Jönköping–Västervik hette före 1962 länsväg 120 Jönköping–Nässjö(–Vetlanda), länsväg 131 Nässjö–Västervik. Mellan 1962 och 2009 hade den nummer 33.

Vägen går bitvis i samma sträckning som på 1940-talet. Det gäller Nässjö–Pelarne (nära Vimmerby). På sträckan genom Vimmerby och till Västervik gick vägen då istället Frödinge–Blackstad och anslöt till Rikshuvudväg 4 strax norr om Törnsfall.

Förbifart Tenhult (Rogberga-Öggestorp) invigdes augusti 2011. Vägen Öggestorp–Nässjö är byggd på 1990-talet. Trafikplats Eksjö centrum är från 2000-talet. Vägen Pelarne–Vimmerby och förbifart Vimmerby är byggd i början på 1980-talet. Vägen Vimmerby–Gladhammar är från 1970-talet.

Län och kommuner[redigera | redigera wikitext]

Riksväg 40 går genom följande kommuner och län (räknat från väster):

Sträckan genom Mölndals kommun skyltas inte. Den är bara 1 km och har ingen avfart.

Korsningar och trafikplatser[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ väg 33 byter namn till väg 40
 2. ^ Väg 40 Ulricehamn ska byggas ut till motorväg
 3. ^ Dållebo–Hester, dokument
 4. ^ Nationell plan för transportsystemet 2014-2025
 5. ^ Väg 40, Nässjö–Eksjö
 6. ^ E22 genom Kalmar län
 7. ^ källa http://www.boras.se/download/18.633e5e10039748abd7fff53191/p-2003-02-20.pdf från början av 60-talet, och http://lantmateriet.se klicka på historiska kartor. På 1961 års karta finns den inte.