Romersk religion

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Romerska riket
Historia
Organisation
Kultur
Coat of arms of Rome.svg Hitta fler artiklar i Romportalen

Romersk religion betecknar den kult och de gudar som erkändes av den romerska staten. Religionen saknar helig skrift (även om orakeltexter som exempelvis Sibyllinska böckerna hölls i stor aktning), och det finns sparsamt med källor vilket gör den dåligt känd. De källor som finns är fr.a. arkeologiskt material från till exempel tempel och gravar, inskriptioner och notiser hos historiska författare.

Viktiga källtexter är fragment av Marcus Terentius Varros skrifter, Ciceros De Natura Deorum, Ovidius Fasti, Om gudarna och världen av Saturninius Secundus Sallustius (som inte skall förväxlas med Gaius Sallustius Crispus), Saturnalierna av Macrobius, samt De nuptiis Philologiæ et Mercurii av Martianus Capella.

Kulten byggde på ett fördrag mellan gudomen och människorna. Guden ska ha offer och ger välgärningar tillbaka. De kända romerska spelen sågs som riter för att vinna gudarnas gunst.

De nutida anhängarna kallar den romerska religionen för Religio Romana.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Prästerskapet i antikens Rom var organiserat i collegier av olika slag, och en medborgare kunde vara präst eller prästinna under en kortare eller längre mandatperiod. Med undantag för Regina Sacrorum (gift med prästen Rex Sacrorum) och vestalerna utgjordes prästerskapet av män, i de flesta fall tillhörande de högre klasserna. Exempel på några romerska prästcollegier är:

  • Pontifikalcollegiet (under senrepubliken 15 ämbetsmän ur republikens adel)
  • collegiet av flamines (15 ämbetsmän ur republikens adel)
  • Vestalcollegiet (som bestod av ogifta kvinnor)
  • Arvalbrödracollegiet (som utförde riter åt larernas moder, larerna, Dea Dia och somliga riter åt Ceres)
  • Quindecemvircollegiet (som övervakade de Sibyllinska böckerna)
  • Det saliska collegiet (som utförde riter främst förknippade med Mars)
  • Curioncollegiet (30 folkvalda stadsdelspräster från de lägre klasserna som tjänstgjorde vid högtiderna Fornacalia och Fordicidia)

Förutom dessa fanns också ett lägre prästerskap av dels victimarii (som utförde konkreta slaktuppgifter åt de ovanstående collegierna) och sacerdotes (som inte tjänstgjorde åt den romerska staten, utan åt kultsammanslutningar och tempel organiserade på privat initiativ).

Gudinnor[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]