Romerska elegier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Romerska elegier (tyska Römische Elegien) är en samling elegier av Johann Wolfgang von Goethe, ofullständigt utgiven 1795. Dikterna i samlingen tillkom efter en halvårslång resa till Italien 1786-1787 och handlar som titeln antyder om elegier skrivna i Rom. Flera ev elegierna har ett sexuellt innehåll i likhet med den klassiska, förkristna elegin och samlingen har därför även gått under namnet Erotica Romana. De är dessutom författade på det klassiska versmåttet distikon. 1914 utkom för första gången en fullständig version av Römische Elegien; dessförinnan hade en del av dikterna ansetts för vågade för att tryckas. En svensk tolkning av Allan Bergstrand kom på Albert Bonniers Förlag 1929 och en nytolkning av Lars Bjurman på förlaget Symposion år 2000.