Sannyasin

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Sannyasin (Samnyasin, av sanskr. för "avkastande, försakande"), namn på en hindu i det fjärde levnadsstadiet (achrama) enligt den i rättsskrifterna systematiserade sedvanerätten; synonyma benämningar är yati och bhikshu (tiggare).

Efter genomgående av det tredje stadiet (eller redan efter det andra) offrar han hela sin egendom till Prajapati och lever sedan ett ensamt liv på vandringar som tiggare, tyst mottagande de allmosor, som skänks honom, utan att visa tecken till glädje eller sorg. Hans egentliga sysselsättning skall bestå i meditation över samsara (själavandringen) och brahman (världssjälen) för uppnående av befrielse (moksha). Han skall vara likgiltig gentemot denna världen, även offerväsendet, vänligt sinnad mot alla varelser. Han är visserligen asket, men askesen är av mera passiv art, dock så, att den även kan förenas med vissa handlingar av positiv asketism, yoga.

Detta försakelsestadium ingick troligen icke i den ursprungliga offerreligionens lära, utan är en koncession åt senare på askes och olika försakelseformer inriktade religionsåskådningar; och sålunda inordnades dessa i det hinduiska livsschemat. Det ges i Indien olika slag av sannyasiner, särskilt i nordliga Indien identiska med Dandin, vartill de mest elända och förfallna av dessa asketer (se Naga) hör. Merendels hör de till Shivadyrkarna; men även Vishnudyrkare uppträder som sannyasiner (under namn av vairagin).


Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.