Semikolon

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
;

Skiljetecken;

Semikolon (;) är ett skiljetecken som främst används mellan huvudsatser (dvs. kompletta meningar) för att, likt de samordnande konjunktionerna, påvisa ett innehållsligt samband mellan satserna[1]. I denna användning kan semikolon ta betydelsen hos alla samordnande konjunktioner utom eller (se exempel nedan)[2], och likt konjunktionerna används semikolon när punkt är för starkt avskiljande och kommatecken orsakar satsradning[3]. Semikolon följs normalt av liten bokstav[1].

Semikolon kan även användas i uppräkningar, men inte i stället för kolon innan uppräkningen, utan för att avskilja grupper av led som redan innehåller kommatecken, eller där kommatecken av annan anledning kan leda till missförstånd.[4]

Det moderna semikolonet uppfanns 1494 av Aldus Manutius den äldre (1450–1515).[5]

Inom matematik, i länder som använder decimalkomma, används semikolon ibland för att skilja värden i uppräkningar från varandra, exempelvis funktionsargument eller element i en vektor (exempelvis 7,1; 8,8). Detta sker främst när skrivsättet annars skulle bli otydligt; om ingen risk för sammanblandning finns används vanligen komma följt av mellanslag (exempelvis 7,1, 8,8). I länder som använder decimalpunkt skiljs värden istälet med komma (exempelvis 7.1, 8.8).

Semikolon används även i en mängd olika programspråk för att separera eller avsluta satser och deklarationer, exempelvis i Algol, Pascal, C, PHP, Perl, och många andra. I vissa språk, som assembler och Lisp-dialekter, används semikolon istället för att inleda kommentarer i källkoden. I Matlab och GNU Octave undertrycks skärmutskrift av beräkningsresultat om sats avslutas med semikolon.

Användningsexempel[redigera | redigera wikitext]

I skrift[redigera | redigera wikitext]

Mellan huvudsatser[redigera | redigera wikitext]

 • i stället för konjunktionen : Amanda var mycket trött; en kvart senare gick hon och lade sig.
 • i stället för konjunktionen för/ty: Hans blick gjorde modern skrämd; hon urskilde i den en smärta gränsande till lidande … (ur Brott och straff av Fjodor Dostojevskij)
 • i stället för konjunktionen utan: Bengt prenumererar inte på tidningen; han föredrar att lyssna på radio.
 • i stället för konjunktionen men/fast: Det pratas om dieter; man borde inte lyssna på allt som sägs."
 • i stället för konjunktionen och: Många oroliga män foro bort från Skåne med Bue och Vagn och hade ingen lycka i Hjörungavåg; andra följde Styrbjörn till Uppsala och föllo med honom. (ur Röde Orm av Frans G. Bengtsson)

I uppräkningar[redigera | redigera wikitext]

 • där de uppräknade leden är uppräkningar i sig: Ryggsäcken stod där packad med det nödvändigaste: ett ombyte kläder och toalettsaker; smörgåsar, frukt och varm dryck; karta och kompass. (ur Svenska skrivregler utgiven av Språkrådet)
 • där de uppräknade leden har appositioner markerade med komma: Vi har pratat med Stina, undersköterska; Anders, läkare; Britt-Marie, sjukgymnast samt Annika, läkare och avdelningschef.
 • där de uppräknade leden är längre fraser eller satser: De kunde antingen sitta och vänta i fem timmar på att bli hämtade; gå till stationen, betala en biljett och ta tåget; stjäla en cykel eller ställa sig vid landsvägen, vifta med tummarna och hoppas på lift.
 • där de uppräknade leden är tal med utskrivna decimaler: (1,25; 2,5; 3,75; 5)

I programkod[redigera | redigera wikitext]

I många programspråk används semikolon som satsavdelare.

Exempel i C:

 int heltal = 5;
 printf("%d", heltal);

Exempel i Game Maker Language (GML):

 with (instance_create(x + 16, y + 16, obj_example))
 {
   depth = other.depth - 1;
 }

Exempel i C#:

int tal = 5;
Console.WriteLine("Tal: " + tal);

I Matlab och GNU Octave används semikolon efter en sats för att undertrycka utskrift av beräkningsresultat. Satser vars beräkningsresultat skall visas på skärmen avslutas med nyradtecken, och/eller kommatecken. Semikolon används även i uttryck innanför hakparenteser, det vill säga som formerar matriser, för att markera ny rad med element. Exempel, där tilldelningen av matrisen a inte visas på skärmen, men beräkningsresultatet av b visas:

>> a=[1 2;3 4];
>> b=10*a
b = 
   10   20
   30   40

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Svenska skrivregler. Språkrådet. 2009. Sid. 187. ISBN 978-91-47-08460-9 
 2. ^ Katourgi, Alexander. ”Favoritskiljetecknet: Bruk och missbruk av semikolon”. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:725129/FULLTEXT01.pdf. Läst 7 november 2014. 
 3. ^ Strömquist, Siv (2013). Skiljeteckensboken: Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. Morfem. Sid. 38f. ISBN 978-91-980922-0-2 
 4. ^ Svenska skrivregler. Språkrådet. 2009. Sid. 188. ISBN 978-91-47-08460-9 
 5. ^ Truss, Lynne (2005). Komma rätt, komma fel och komma till punkt. Sid. 131