Sjöräddningscentral

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sjöräddningscentralen i Oostende.

En Sjöräddningscentral, MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre), koordinerar sjöräddningen nationellt eller inom ett mindre område. Minst en sådan central skall enligt SAR-konventionen finnas i varje land. Denna central kan också utgöras av en gemensam sjö- och flygräddningscentral, JRCC (Joint Rescue Coordination Centre). Vid behov kan också undercentraler, MRSC (Maritime Rescue Sub Centre) inrättas.

VHF-kanal 16, som är internationell anrops- och nödkanal för sjöfart, passas av alla kustradiostationer och handelsfartyg till sjöss, liksom sjöräddningsenheter. Ett nödanrop vidarebefordras alltid till sjöräddningscentralen. Med VHF-utrustning ombord har man en hög kommunikationssäkerhet på korta håll och kan tala direkt med en stor mängd andra fartyg i närzonen. Från fartyg i oceanfart måste emellertid, om fartyget befinner sig långt ifrån kusten, MF (gränsvåg) eller HF (kortvåg) eller förbindelse via en kommunikationssatellit användas för att man skall nå fram med nödtrafik till en kustradiostation, som då vidarebefordrar till sjöräddningscentralen, som tar hand om ärendet.

Sjöräddningscentralen är bemannad 24 timmar/dygn, alla dagar på året. Man genomför ofta övningar av skilda slag för att hålla alla inblandade parter trimmade på sina respektive uppgifter, samt säkerställa att alla fasta rutiner fungerar och är ändamålsenliga.

Sjöräddningscentralen alarmeras antingen per kommunikationsradio från fartyg eller per telefon till ett direktnummer eller, inom EU och EES, till det allmänna nödnumret 112. Huruvida 112-samtal förmedlas direkt till sjöräddningen varierar från land till land.

Enskilda länder[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige utgörs sjöräddningscentralen av Sjöfartsverkets gemensamma sjö- och flygräddningscentralen JRCC, (Joint Rescue Coordination Centre) med anropssignal "Sweden Rescue".

Telefonsamtal till nödnumret 112 besvaras av SOS Alarm, som kopplar vidare till sjöräddningscentralen då man begär Sjöräddningen, motsvarande torde gälla i flera länder.

Centralen i sin nuvarande form inrättades 2010-01-01 i samband med att Sjöfartsverket övertog ansvaret för Flygräddningen från Luftfartsstyrelsen, då en sammanslagning av de tidigare sjöräddningscentralen, MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre) och flygräddningscentralen, ARCC (Aeronautical Rescue Coordination Centre) gjordes.

Antalet sjöräddningscentraler och undercentraler har varierat under åren 1947 skrevs ett avtal mellan Telegrafverket och sjöräddningen om att använda kustradiostationerna som sjöräddningscentraler.

  • 1977 MRCC Stockholm övertar ansvaret från Karlskrona och Tingstäde radio som blir MRSC
  • 1993-03-31 MRCC Härnösand lades ned, MRCC Stockholm övertar ansvaret.
  • 1999-01-01 MRCC Göteborg övertar ansvaret som MRCC för hela Sverige och bytte namn till MRCC Sweden Rescue, MRCC Stockholm ombildades till MRSC.
  • (efter 1986) MRSC Karlskrona och MRSC Malmö lades ned.
  • 2003-10-01 MRSC Stockholm lades ned.
  • 2009-12-31 MRSC Gotland (tid. Tingstäde) lades ned.

Centralen är belägen i Göteborg (Käringberget) tillsammans med

Enligt svenska sjölagens 6 kap. 6 § andra stycket, och motsvarande i andra länder, är dessutom befälhavare på fartyg som uppmärksammar eller på annat sätt får kännedom om, att någon är i sjönöd skyldig att lämna all hjälp som är möjlig eller behövlig för att rädda nödställda, om detta kan ske utan allvarlig fara för det egna fartyget eller de ombordvarande. I detta avseende är sjölagen tillämplig på alla slag av fartyg; även fritidsbåtar. Sjöräddningscentralen samverkar även med angränsande länders sjöräddningscentraler, vilket regleras genom bilaterala avtal. Vid behov aktiveras en gemensam stab för de organ, som är samlokaliserade i Käringberget.

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland ansvarar gränsbevakningsväsendet för sjöräddningen. Sjöräddningscentralen finns i Åbo (underställd Västra Finlands sjöbevakningssektion) och regionala enheter i Helsingfors och Vasa. Larmnumret till sjöräddningen är 0204 1000 Sjöräddningscentralen nås också via marin VHF eller MF. Samtal till 112 förmedlas inte vidare, men nödcentralerna (som nås på numret) kan vid behov larma också sjöräddningen.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]