Sj-ljudet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
IPA-tecken
ɧ
U+0267

Sj-ljudet, även 7-ljudet[1] eller sje-ljudet, är ett tonlöst blåsande fonem som förekommer i det svenska språket, och vars fonematiska beteckning är /ɧ/.

Exempel på svenska ord där sj-ljudet ger en helt annan betydelse än tj-ljudet [ɕ] är skött - kött, skjuta - tjuta och skina - Kina (se Lista över svenska minimala par mellan sj- och tj-ljudet för fler exempel). Båda ljuden är tonlösa frikativa konsonanter, men tj-ljudet är en alveolopalatal konsonant.

Fonemet har i svenskan tre regionala uttalsvarianter: mellersta , bakre och främre sj-ljudet. Mellersta sj-ljudet är nästan únikt för svenska språket.

I vissa finlandssvenska dialekter ersätts sj-ljudet med tj-ljudet [ɕ], eller av ett litet t-förslag följt av tj-ljud [tɕ].[2][3]

Uttal[redigera | redigera wikitext]

Sj-ljudet uttalas som ett utblås genom en liten, rund öppning i mitten av munnen.

Uttalsvarianter i svenska språket[redigera | redigera wikitext]

Fonemet innefattar flera dialektala och individuella allofoner (uttalsvarianter som inte är betydelseskiljande) i svenska språket. I en viss dialekt kan olika allofoner användas för sj-ljudet i olika ord.

Mellersta sj-ljudet[redigera | redigera wikitext]

I Mellansverige används främst det mellersta sj-ljudet, den egentliga innebörden av symbolen [ɧ], vilket är en tonlös koartikulerad palatoalveolar och velar[4] frikativ med rundad och relativt sluten mun som skrivs fonetisk som [ɧf].[5] Främst används det i början av ord, exempelvis schack och sju, men inte alltid i slutet av ord, exempelvis dusch.

Bakre sj-ljudet[redigera | redigera wikitext]

I delar av södra Sverige används det bakre sj-ljudet, vilket är ett ach-likt ljud [x] som uttalas vid tungroten med mindre rundad och öppnare mun, och kan påminna om en lätt harkling eller motsvarande ljud i nederländska. Det är en retroflex konsonant, som i fonetisk skrift betecknas [ɧx].[5] Det uttalas i liknade position som det tungrots-r som används i dialektområdet.

Främre sj-ljudet[redigera | redigera wikitext]

I norra Norrland[6] och ibland i Ångermanland[7] och vissa finlandssvenska dialekter används i stället det främre sj-ljudet, som enligt vissa källor är en tonlös postalveolar frikativa [ʃ], och andra[8] en tonlös retroflex frikativa [ʂ], och uttalas med tungspetsen uppåt, nära tandvallen, i liknande position som främre r-ljudet. Detta ljud används även i rikssvenska och av många talare i mellansverige i slutet av vissa ord,[5] exempelvis 'dusch'. Det är nära besläktat med engelskans fonem [ʃ] för sh, exempelvis i ordet she. Det är ett tonlöst ljud som uttalas med tungan i liknade position som det tungspets-r som används i dialektområdet.

Närliggande fonem[redigera | redigera wikitext]

Rs-ljudet[redigera | redigera wikitext]

Rs-ljudet (som i rikssvenska fors, kors, börs, barsk, syrsa, ursäkta och förstärka) assimileras ofta i svenska språket till främre sj-ljudet ([ʃ] eller [ʂ]), och i södra Sverige till s-ljud (fors uttalas då foss).[9] Det finns dock enstaka minimala ordpar[10] mellan den tonlösa retroflexa frikativan och sj-ljudet, till exempel mach (uppkallat efter Ernst Mach) och mars, som uttalas olika i vissa delar av Sverige. Det lilla antalet minimala ordpar (se lista) gör det diskutabelt om sj-ljudet och rs-ljudet skall betraktas som olika fonem eller samma.

Tj-ljudet[redigera | redigera wikitext]

Det förekommer att personer som inte är uppvuxna med norrländska eller mellansvenska dialekter inte kan höra skillnad på tj-ljudet ([ɕ]) och det främre främre sj-ljudet [ʂ] eller [ʃ], men ljuden är olika, emedan tj-ljudet uttalas med tungspetsen nära nedre tandraden (i ungefär samma position som j-ljudet uttalas) och främre tj-ljudet med tungspeten nära övre tandraden, och ljuden är betydelsebärande i ett flertal minimala ordpar.

Förekomst i andra språk[redigera | redigera wikitext]

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Voiceless palato-alveolar sibilant#Occurrence
Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Voiceless retroflex sibilant#Occurrence
Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Voiceless uvular fricative#Occurrence

Mellersta sj-ljudet ([ɧ] eller [ɧf]) är unikt för det svenska språket samt för den tyska Kölschdialekten som talas i delar av Kurfurstendömet Köln (där [ɧ] inte är en ersättning för det högtyska [ʃ], utan för [ç], exempelvis i "ich").

Det främre sj-ljudet (som har tolkats som både [ʃ] och [ʂ]) är vanligt i ett stort antal andra språk.

Det bakre sj-ljudet [ɧx] liknar det tyska ach-ljudet χ vilket förekommer i ett flertal andra språk.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Voiceless palato-alveolar sibilant#Occurrence

Klassiskt latin såväl som proto-germanska saknade [ʃ], [ɧ] och [ʂ], men i synnerhet [ʃ] förekommer i moderna latinska och germanska språk, och tros i de flesta fall härröra från [sk]. Exempel: På latin uttalades Scientia ("vetenskap") med [sk], men har förskjutits till [ʃ] på italienska scienza. Proto-germanska Skipá ("ihåligt föremål, vattenburet kärl större än en båt") uttalad [skipɑ], utvecklades till det ord som på fornengelska stavades scip och som längde uttalades med [sk], men med tiden började uttalas [ʃɪp] och fick stavningen "ship" på engelska.

Motsvarande övergång nådde med tiden fornhögtyska, därefter troligen lågtyska, sedan mellan-nederländska (där den frystes vid [sχ]). Därefter nådde övergången nordfrisiskan, troligen genom påverkan från tyska och lågtyska.

I svenska språket gick övergången relativt snabbt, vilket resulterade i det mycket ovanliga [ɧ]-fonemet.

Det sista språket att genomgå skiftet var norska, där resultatet av övergången var [ʃ].

Stavning[redigera | redigera wikitext]

Sj-ljudet kan stavas på många olika sätt i svenskan.[11] Det finns en stor gråzon av obskyrt dialektala och lingvistiskt tveksamma exempel, så ett exakt antal är tveksamt att ge. Här är några exempel på stavningar:

Ord Uttal i IPA
sju /ɧʉ̟ː/
skön /ɧøːn/
stjärna /ˈɧæːɳa/
skjorta /ˈɧʊʈa/
schack /ɧak/
jalusi /ɧalɵˈsiː/
choklad /ɧʊkˈlɑː/
station /staˈɧuːn/
motion /mɔtˈɧuːn/
diskussion /dɪskɵˈɧuːn/
konklusion /kɔnklɵˈɧuːn/
genre /ˈɧaŋɛr/
eloge
shorts /ɧoːʈʂ/
Kristianstad /krɪˈɧansta/
xjö /ˈvɛkɧøː/
östgöte /ˈœɧœtə/
hurts /hɵʈɧ/

Ramsa för att komma ihåg ord som stavas med 'skj': Pojken i sin skjorta gul, skjuter skjutsen in i skjul.

Ramsa för att komma ihåg ord som stavas med 'stj': Det är lättare att stjäla en stjälk än att stjälpa en stjärna med stjärten.

Se även[redigera | redigera wikitext]


Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b * * t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.


Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Rosenquist (2007), s. 10
 2. ^ Lyssna på inspelningar av finlandssvensk dialekt från Gamlakarleby, där sj-ljudet i "männskor" uttalas [ɕ] och i "själv" uttalas [tɕ]. Accessdatum 1 nov 2014
 3. ^ Lyssna på finlandssvensk dialekt från Hautskär, där mannen uttalar sj-ljudet i "skörden", "sköta" och "kanske" med ett tj-liknande ljud, och kvinnan uttalar sj-ljudet i "Kalskär" som s-ljud, förmodligen för att hon har finska som modersmål. Accessdatum 1 november 2014
 4. ^ IPA-publikationen The international phonetic alphabet (2005)
 5. ^ [a b c] Rosenquist (2007), s. 33
 6. ^ Lyssna på dialekt av äldre man från Nysätra, Västerbotten, där "själv", "skälla" och "skjut" uttalas med främre sj-ljud. Accessdatum 1 november 2014.
 7. ^ Lyssna på dialekt av äldre man från Kramfors, Ångermanland, där "människ" uttalas med främre sj-ljud. Accessdatum 1 november 2014.
 8. ^ Ladefoged & Maddieson 1996:171–172, 330. Citeras i en:Sj-sound, med accessdatum 2014-11-03.
 9. ^ Claes-Christian Elert, Ljud och ord i svenskan, Almqvist & Wiksell, 1970 , sid 77.
 10. ^ Kiselman, Christer. ”Funderingar om fonem”. Uppsala universitet. http://www2.math.uu.se/~kiselman/fonem.pdf. Läst 13 februari 2012.  definierar minimala ordpar
 11. ^ Vetenskapsradion: 65 sätt att stava sje-ljudet

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Rosenqvist, Håkan (2007). Uttalsboken: svenskt uttal i praktik och teori. 1. uppl. Stockholm: Natur & Kultur