Skärselden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Medeltida föreställning om skärselden, Lummelunda kyrka, Gotland.

Skärselden (av skära "rena"), Purgatorium, är enligt katolsk uppfattning den reningsort där själarna befinner sig i väntan på att inträda i de saligas tillstånd eller paradiset.

I skärselden vistas de själar som visserligen har evigheten i paradiset som slutmål, men som ännu inte är tillräckligt rena för att få träda in. (jfr. Upp. 21:27 och Heb. 12:23) Prästerna lärde folket att om de syndade så skulle de hamna i skärselden efter döden där de skulle plågas och renas från sina synder.

Läran om skärselden för med sig att man ber för de döda, förrättar mässor för att hjälpa dem, och man kan även tilldela dem avlat.

Läran om "reningsorten" har sina rötter i Gamla Testamentet (vilket är förklaringen till att de ortodoxa judarna även ber för sina döda, se Kadish). Tanken utvecklas ytterligare i de deuterokanoniska skrifterna, speciellt genom Mackabeerböckerna, vilket gör att de även följde med till kristendomen. Vissa anser att tanken om att det skulle röra sig om just en "eld" utvecklades av Gregorius den store och ej fick genomslag förrän på 1100-talet; andra hävdar att denna eldsymbolik kommer från 1. Kor. 3:15 ("… själv skall han dock bliva frälst, men såsom igenom eld…"). Inom ortodoxa kyrkan delar man tanken om reningsorten (och ser även på samma sätt med böner och mässor för de döda), men använder inte definitionen "eld" eftersom man finner den opassande.

Inom protestantismen skiljer det sig något, men det vanligaste är att man förkastar läran om skärselden. Dels eftersom man anser att grunden till läran har svagt stöd i Bibeln (något katoliker och ortodoxa sällan håller med om, även om läran aldrig uttryckligen förklaras), dels eftersom man ej gör skillnad på dödssynder och "vanliga" synder (synd mot den Helige Ande ofta undantaget), och slutligen eftersom man vänder sig emot tanken att be för de döda. I de 95 teserna motsatte sig inte Martin Luther läran om skärselden eller förbönen för de som är i skärselden, men han motsatte sig att man kan minska straffet genom avlat.