Skatteminister

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Skatteminister är den minister i ett lands regering som ansvarar för skattepolitiken inklusive tullinkomster. Skatteministern kan antingen leda ett skatteministerium eller vara en biträdande minister och sortera under ett Finansministerium. I många länder ansvarar finansministern för såväl finans- som skattepolitiken.

I Sverige har Bo Lundgren (1991-1994) och Thomas Östros (1996-1998) varit skatteminister och biträdande finansminister, och därmed varit placerade vid Finansdepartementet.

I Danmark finns en skatteminister som leder Skatteministeriet. I Kanada finns en skatteminister som benämns Minister of National Revenue.

I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbete kommissionären med ansvar för skatter och tullar, revision och bedrägeribekämpning. I Europeiska unionens råd möts skatte- och finansministrar i formationen Rådet för ekonomiska och finansiella frågor.