Socialantropologi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Socialantropologi, ibland även kulturantropologi eller antropologi handlar om människor och mångfald – om världen och om oss själva. De har förståelse för det sociala sammanhangets betydelse för hur vi människor förhåller oss till och tolkar vår omvärld. Socialantropologer arbetar med samtidsfrågor som rör grunderna för social gemenskap men också om maktutövande och ojämlikhet.

Utbildning, Socialantropologi kan man bland annat studera på Stockholms, Lunds, Uppsala och Göteborgs universitet. Vid Uppsala Universitet kallas ämnet Kulturantropologi. Socialantropologi kan bland annat kombineras med globala studier, juridik, psykologi, sociologi, statsvetenskap och andra humaniora och samhällsvetenskapliga ämnesträd. En examen i ämnet kan bland annat leda till arbete på forskningsnivå eller inom olika biståndsorganisationer. Socialantropologi börjar bli allt större i Sverige men är redan väletablerad sedan länge i de välkända universiteterna i världen, man kan bland annat läsa socialantropologi på Harvard university, Oxford university, University of Cambridge, Yale University och Stanford university.

Socialantropologer har kunskap inom mänskliga livsformer och tankemönster världen runt. Skilda aspekter av det samhälle som studeras, till exempel ekologiska, ekonomiska, politiska eller religiösa ses som delar av ett integrerat system där förändringar i en del får återverkningar i de övriga.

I vår tid har världen på många sätt blivit alltmer sammanhängande. Medan vissa delar av världens kulturella och sociala komplexitet består, förändras andra delar. Socialantropologin belyser hur dessa variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt. Det jämförande perspektivet ger nya insikter i vårt eget samhälles institutioner och de värderingar vi omges av.

Socialantropologi handlar om människor och mångfald där begreppet antropologin betyder läran om människan som samhällsbyggare och meningsskapare. Socialantropologin belyser hur kulturella och sociala variationer i mänskligt tänkande och handlande uppstår, hur de upplevs och vad de får för konsekvenser, men också vad mänskligheten har gemensamt. Genom fältarbete och deltagande observation i en främmande kulturell miljö under en längre tidsperiod försöker socialantropologen förstå hur människor själva upplever sin värld och varför de gör det på sitt eget speciella sätt. Socialantropologer studerar idag alltifrån ursprungsfolk och bonde- och stadsbefolkningar i tredje världen till lokalsamhällen, minoritetsgrupper och subkulturer i vår egen del av världen.

Arbetsmarknad, Socialantropologer har hela världen som arbetsfält och arbetar inom näringslivet, medie- och informationssektorn, inom statliga verk, myndigheter och i internationella organisationer. Arbetsuppgifterna kan röra sig om exempelvis utredningar och undervisning. Många arbetar med biståndsverksamhet, mångfalds- och integrationsfrågor, allt fler ägnar sig också åt marknadsföring, affärskommunikation, miljöfrågor och turistnäring.


Se även[redigera | redigera wikitext]