Specialistsjuksköterska

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Specialistsjuksköterska är en sjuksköterska med specialisering inom ett speciellt sjukvårdsområde. Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå, omfattande 60-75 hp (2-2 1/2 terminer) utöver de 180 hp (6 terminer) år som omfattar sjuksköterskeutbildning på grundnivå. Titeln specialistsjuksköterska är skyddad och får endast användas av den som har svensk legitimation som sjuksköterska och som fått ett beslut om rätt att kalla sig specialistsjuksköterska. Legitimation som sjuksköterska får man genom att ansöka till Socialstyrelsen

En specialistsjuksköterska kan bl.a. specialisera sig inom:

Svensk sjuksköterskeförening organiserar och stärker omvårdnadsprofesstionen nationellt. Till respektive specialistutbildning brukar det finnas sektion/nätverk som organiserar de specialistutbildade sjuksköterskorna. Länkar till respektive sektion/nätverk hittar du här.