Strukturarbetslöshet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Strukturarbetslöshet består av klassisk arbetslöshet (som beror på för höga reallöner) samt friktionsarbetslöshet (som beror på sök- och matchningsproblemarbetsmarknaden). På en fri marknad där prismekanismen är avgörande för ett företags fortlevnad händer det att vissa näringsgrenar krymper samtidigt som andra expanderar. De arbetslösa som de mindre konkurrenskraftiga grenarna lämnar efter sig kan uppleva vissa svårigheter att ta sig in på de växande delarna av marknaden, och risken att de fastnar i arbetslöshet är mycket stor. Under 1900-talets senare hälft skakades många bruksorter i Bergslagen av industrinedläggningar samtidigt som tjänstesektorn växte kraftigt i storstäderna; något som befolkningen i de drabbade samhällena sällan var hjälpta av då flertalet av dem saknade den utbildning som marknaden efterfrågade.