Subkultur

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Skinnskallar på konsert i Berlin i Tyskland 2003. Subkulturer är ofta uppbyggda kring musik och mode.
En hippie i Ryssland 2005.

Subkultur eller alternativ livsstil är inom sociologi, antropologi, kulturvetenskap benämningen på en grupp som har en avvikande, tydlig eller dold, kulturell yttring, skild från de kulturella normer och värderingar som råder i det omkringliggande samhället. Många subkulturers uttryck är kriminaliserade eller vandrar på gränsen till det av samhället tillåtna. Subkulturer kan vara kopplade till en mängd olika saker, till exempel till sexualitet, religion, samhällsklass eller ålder.

Subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Subkulturer är små grupper av människor bland befolkningen som känner samhörighet inom gruppen och åtskillnad mot andra människor genom att de har samma kultursmak som till exempel mode eller musik och som signalerar tillhörighet till sin subkulturgrupp genom att klä sig eller bete sig på ett visst sätt. Genom att göra detta känner individen samhörighet med andra människor inom gruppen vilket bland annat leder till upplevelser av trygghet och bekräftelse. Just därför är det ofta ungdomar som söker sig till subkulturer då de ofta är i behov av identifiering och bekräftelse menar Philip Lalander och Thomas Johansson i boken "Ungdomsgrupper i Teori och praktik".

Ur ett sociologiskt perspektiv är en subkultur en samling individer med bestämda uppfattningar och beteenden som skiljer dem från den större kultur som de är en del av. En subkultur kan utmärka sig genom att dess medlemmar är av en viss ålder, kön eller etnisk tillhörighet, och att de har vissa gemensamma åsikter, religiösa uppfattningar eller sexuell läggning. En subkultur definieras ofta genom att den motsätter sig de värderingar som den större kulturen har, en definition som det inte råder konsensus om. Ofta vill medlemmarna av en subkultur signalera sitt medlemskap genom mode eller musik. Subkulturerna i västvärlden i dag kretsar ofta kring någon musikgenre eller någon politisk ideologi. De kan också utgöra en motkultur som protesterar mot samhällets rådande sociala normer och figurera i diverse kriminell verksamhet. I tidiga år kan ungdomar som tillhör gruppen som ifrågasätter sociala normer utveckla grunden för en kriminell karriär.[1][2]

Exempel på subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Musikorienterade subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Aktivitetsorienterade subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Kriminella subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Sexuellt orienterade subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Politiska subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Klädes- och modeorienterade subkulturer[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Notförteckning[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Bergström, Gunnar (2010). Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur. ISBN 91-88872-56-4 
  2. ^ Sarnecki 2009

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]