Svenskspråkiga Wikipedia

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Svenskspråkiga Wikipedia
Wikipedia-logo-v2-sv.png
Den fria encyklopedin
Webbplats
Typ av webbplats Wikipediaversion
Språk Svenska
Ägare Wikimedia Foundation
Historik
Startad maj 2001
Statistik
Kommersiell Nej
Övrigt
Registrering Valfri
Länk
URL Sv.wikipedia.org

Svenskspråkiga Wikipedia (ibland oegentligt svenska Wikipedia, förkortat SVWP) är den svenska språkvarianten av den fria encyklopedin Wikipedia. Wikipedia finns på över 280[a] språk, och de tidigaste versionerna startades under 2001. Svenskspråkiga Wikipedia, som påbörjades under maj månad, var en av dessa. Den innehåller just nu 1 960 460 artiklar, vilket räknat i antal artiklar placerar den på andra plats av samtliga Wikipedia-upplagor. Tisdagen den 29 juli 2014 passerades den nederländskspråkiga Wikipedia, som dittills innehaft andraplatsen.[2]

Den tidigaste kända artikelversionen på svenskspråkiga Wikipedia – artikeln svenska som den såg ut 23 maj 2001.
Antalet artiklar på svenskspråkiga Wikipedia från 2001 till 2013.
Den plötsliga ökningen efter 21 november 2002.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen. Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
Två av jubileumslogotyperna som tillfälligt ersatte den vanliga Wikipedia-logotypen.
December 2012 motsvarade antalet artiklar 102 tryckta uppslagsböcker.
Under 2012 passerade kinesiskspråkiga Wikipedia sin svenska kollega i antal artiklar. 28 januari 2013 återtog den svenska versionen "ledningen", till stor del genom en mängd artiklar om djur- och växtarter som skapats med hjälp av robotprogram.
2009/2010 (september till juli) gjordes en undersökning om vilka wikipedior olika europeiska nationaliteter mest nyttjade. Resultatet för Sveriges del var 53,9% för svenskspråkiga Wikipedia, 38,8 % för engelskspråkiga Wikipedia och resten fördelat på övriga språkversioner.[3]

Beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Svenskspråkiga (Wikipedia) används officiellt istället för svenska. Detta görs för att förtydliga att encyklopedin inte riktar sig till just svenskar eller Sverige utan till alla som förstår svenska. Man försöker använda ett "globalt perspektiv", där förhållanden i Sverige inte ska ses som viktigare än dem i omvärlden.

Just nu innehåller svenskspråkiga Wikipedia 1 960 460 artiklar.[b] Antalet artiklar placerar svenskspråkiga Wikipedia på andra plats av språkvarianterna.[4] Encyklopedin hör till de största i förhållande till antalet språkkunniga (tillsammans med wikipediorna på norska och katalanska).

På svenskspråkiga Wikipedia finns just nu 429 515 registrerade användare,[c] varav drygt 17 300[5] till och med april 2013 hade gjort fler än tio redigeringar.

Svenskspråkiga Wikipedia tillåter endast illustrationer under fri licens och har stängt av den lokala uppladdningen av bilder och andra mediafiler. Alla filuppladdningar sker via Wikimedia Commons. Uppslagsverkets administratörer (ett knappt 100-tal användare som har tillgång till några fler redigeringsverktyg) väljs ett år i taget.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Starten 2001[redigera | redigera wikitext]

Tre månader efter att engelskspråkiga Wikipedia startades började dess grundare Jimmy Wales att utväxla mejl med den svenska dataprogrammeraren Linus Tolke om att starta en svenskspråkig Wikipedia. Vid den tidpunkten hade endast de engelsk-, katalansk- och tyskspråkiga Wikipediaversionerna startats. Tyskspråkiga Wikipedia hade dock endast ett par artiklar, och dittills bara på engelska. Beslutet att starta en svenskspråkig Wikipedia togs i april 2001.

Webbplatsen skapades i maj 2001 (antagligen den 3 maj[d]) under den dåvarande domänen http://sv.wikipedia.com/ och blev då den fjärde språkversionen av Wikipedia. Under Wikipedias första år raderades ofta artikelhistoriken, varför det är oklart vilken artikel som var den första. Den äldsta bevarade artikeln är svenska; den fanns den 23 maj, då det tros ha funnits ett tiotal artiklar som alla var skrivna av Linus Tolke. Under de första månaderna var aktiviteten låg. Det dröjde hela tre månader innan det ens fanns 100 artiklar, i stort sett alla skrivna av Tolke. De flesta artiklarna var mycket korta.

Novemberökningen 2002 och Susning-uttåget 2004[redigera | redigera wikitext]

Först under november 2002 började aktiviteten på svenskspråkiga Wikipedia ta fart. Antalet aktiva användare ökade från 6 till 21. Antalet artiklar ökade från knappt 400 oktober 2002 till 1 700 en knapp månad senare. Ytterligare en månad senare hade de 37 aktiva användarna skapat över 4 400 artiklar. Ökningen kom sig delvis av att webbplatsen under december månad 2002 fick ett modernare utseende i det nya PHP-skriptet, det som senare fick namnet MediaWiki.

Till en början konkurrerade svenskspråkiga Wikipedia med Susning.nu, en wiki som skapats av Lars Aronsson år 2001. I mitten av 2003 var Susning.nu världens näst största wiki (efter engelskspråkiga Wikipedia[källa behövs]). Susning.nu:s beslut att tillåta reklam och bristen på verktyg att bekämpa klotter var dock ett problem, och ett antal tongivande användare flyttade 2003-04 över till svenskspråkiga Wikipedia. I april 2004 låstes redigeringsmöjligheterna för de flesta användarna på Susning.nu, och i januari 2005 hade svenskspråkiga Wikipedia gått om i antal artiklar.

2004–2012[redigera | redigera wikitext]

Sedan dess har artikelsamlingen, antalet besökare och integreringen med andra språkversioner stadigt ökat. I början av 2004 skrevs omkring 100 nya artiklar per dag – en ökningstakt från omkring 50 per dag under 2003. År 2005 tillkom den 5 000:e användaren och antalet artiklar ökade med mellan 150 och 200 artiklar per dag. Den 11 januari 2006 hade antalet användare ökat till 10 000. Under 2006 kunde dock en minskning av antalet nya artiklar anas; i början av året var antalet nya artiklar omkring 250/dag, medan det under årets sista månader var omkring 190/dag. Mellan januari och april 2009 skrevs ungefär 105 artiklar/dag.

Stora ökningar 2012 och 2013[redigera | redigera wikitext]

Runt slutet av januari/början av februari 2012 började ett arbetssätt där man använde robotprogram (botar) till skapandet av många nya artiklar. Det gällde främst artiklar om djurarter,[7] där data hämtades från tillgängliga artdatabaser. Under september 2012 översteg artikelantalet 500 000, och i mars 2013 passerades 900 000 artiklar.[8] 15 juni 2013 uppnådde svenskspråkiga Wikipedia 1 000 000 artiklar. Fram till hösten 2013 hade man skapat artiklar om i princip samtliga djurarter.

Sommaren 2014 påbörjades en ny botassisterad expansionsperiod, den här gången med målet att skapa artiklar om alla växtarter. Denna expansion innebar att svenskspråkiga Wikipedia till att börja med utökades till cirka 1,8 miljoner artiklar och i antal artiklar räknat därmed nådde en andra plats bland Wikipedia-versionerna.[2]

Räckvidd och utveckling[redigera | redigera wikitext]

Antal läsare[redigera | redigera wikitext]

Svenskspråkiga Wikipedia är den mest använda Wikipedia-upplagan i Sverige. En undersökning från 2009/2010 (se bild) visade att hälften av alla Wikipedia-besök i Sverige då gällde den svenskspråkiga versionen, medan engelskspråkiga Wikipedia användes i drygt 35 procent av fallen. Maj 2013 besöktes den svenskspråkiga upplagan i snitt 120 000 gånger i timmen, vilket då gjorde den till den 14:e mest besökta Wikipediaversionen.[9] Under juni 2013 besöktes svenskspråkiga Wikipedia totalt 118 miljoner gånger, inkluderat cirka 15 miljoner gånger av automatiska program (botar).[10] Drygt var fjärde sidvisning (30 av 118 miljoner) gjordes under månaden på en mobiltelefon, vilket är en högre siffra än på andra wikipedior.[11]

Samarbetsprojekt[redigera | redigera wikitext]

Flera offentliga institutioner har haft eller inlett samarbetsprojekt med svenskspråkiga Wikipedia. Riksantikvarieämbetet (2012–2013)[12][13] och Sveriges Lantbruksuniversitet (2013)[14] har båda två haft erfarna wikipedianer anställda, för att utbilda de anställda i hur man redigerar på Wikipedia och bäst hanterar hur "deras" ämnesområden kan utvecklas på uppslagsverket. Projektet har delvis genomförts i samarbete med den svenska stödorganisationen Wikimedia Sverige.

Omdömen och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Omdömen i pressen[redigera | redigera wikitext]

I mars 2006 publicerade Svenska Dagbladet en jämförande utvärdering av svenskspråkiga Wikipedia, Susning.nu och Internetversionen av Nationalencyklopedin. Undersökningen gjordes genom att nio oberoende ämnesexperter gavs i uppdrag att jämföra nio olika artiklar hämtade från de tre uppslagsverken. Det var blindtester, och ingen av dem fick veta varifrån de olika artiklarna hade hämtats. Nationalencyklopedin toppade den totala bedömningen vad gällde tillförlitlighet och neutralitet, men svenskspråkiga Wikipedia fick goda allmänna vitsord och nådde bäst betyg för aktualitet, bred bevakning och populärkulturell anknytning.

De undersökta artiklarna var: Flykting, Stella McCartney, Bear Quartet, Scientologi, Muhammedteckningarna, Dokusåpa, Homeros, Kubism och Slobodan Milošević.[15]

I undersökningen, som presenterades i Svenska Dagbladets kulturdel (sidorna 4–5) den 30 mars 2006, hamnade svenskspråkiga Wikipedia på första plats i tre fall och på andra plats i sex fall men rankades inte som sämst i något fall.

År 2007 gjorde Sveriges Radio en jämförelse mellan svenskspråkiga Wikipedia och Nationalencyklopedin. Här fick Nationalencyklopedin 6,5 poäng medan Wikipedia fick 5,5 poäng. I utvärderingen konstaterades att inom populärkultur stod sig Wikipedia bra, medan det inom traditionella kunskapsområden gick betydligt sämre för Wikipedia.[16]

Nationalencyklopedins chefredaktör Arne Ekman sade i tidningen att ”Wikipedia är en härlig idé”, och han tillade också att NE gärna låter tiden gå lite för att man skall kunna värdera om ett ord platsar i uppslagsverket. Wikipedia är snabbare, men de två uppslagsverken representerar två olika sätt att göra ett uppslagsverk. Susning.nu, som också byggde på wikiteknik, kom på andra plats i två fall, nämligen då NE inte hade någon artikel alls.[17]

NE.se har också en informationstext om "Källkritik och NE", där man jämför de olika förutsättningarna och sätten att arbeta. Den öppnare redigeringsprocessen på Wikipedia påpekas, samtidigt som man lyfter fram värdet av den redaktionella styrningen på NE.[18]

Utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

År 2005 utsåg tidningen Internetworld svenskspråkiga Wikipedia till årets näst bästa nyttosajt, efter Eniro och före Nationalencyklopedin.[19]

Antal artiklar – historiska milstolpar[redigera | redigera wikitext]

Milstolpe Datum Jubileumsartikel Not
1 artikel 3 maj 2001 ? [20]
10 000 8 juli 2003 Hornavan [20]
20 000 21 januari 2004 Jacob I av Skottland [20]
30 000 23 maj 2004 Sulfidmineral [20]
40 000 13 september 2004 Dennis Wilson [20]
50 000 17 november 2004 It's Everly Time [20]
75 000 19 maj 2005 Landplanarie [20]
100 000 27 augusti 2005 Jógvan við Keldu eller epiglottal klusil [20]
150 000 6 april 2006 ? [20]
200 000 23 december 2006 ? [20]
250 000 14 september 2007 ? [20]
300 000 13 december 2008 Arvidsjaurs kyrka [20]
400 000 19 juli 2011 Venusfigurinerna från Balzi Rossi [20]
500 000 27 september 2012 Kirby 64: The Crystal Shards [20]
600 000 16 januari 2013 ? [20]
700 000 1 februari 2013 Den stora skattjakten [20]
800 000 19 februari 2013 Wasp-klass [20]
900 000 25 mars 2013 Nicolaus Petri Agrelius (troligen)[20]
(900 001 = Anaulacomera pygidialis[21])
[8]
1 000 000 15 juni 2013 Erysichton elaborata [21][e]
1 100 000 24 juni 2013 Chloroclysta primaria [22]
1 200 000 11 juli 2013 Drosophila torrei [23]
1 300 000 25 juli 2013 Pherbellia rozkosnyi [24]
1 400 000 10 augusti 2013 Telenomus geometrae [25]
1 500 000 21 augusti 2013 Megalonitis bohemani [26]
1 600 000 30 november 2013 Mossgyl [27]
1 700 000 9 juli 2014 Schiedeella garayana [28]
1 800 000 1 augusti 2014 Monnina itapoanensis [29]
1 900 000 2 september 2014 Rhytidostemma surinamense [30]

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Wikipedia:1M (projektartikel med resumé av aktiviteterna när en miljon artiklar passerades)

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ 17 juni 2013 var antalet 285.[1]
 2. ^ Automatiskt genererad uppgift. Varje sida som innehåller minst en länk till någon annan sida räknas som en artikel.
 3. ^ Automatiskt genererad uppgift.
 4. ^ Detta enligt wikipediapionjären Linus Tolkes minnesanteckningar[6].
 5. ^ Se även Wikipedia:1M och Wikipedia:Tillkännagivanden#15_juni_2013 för mer information.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ List of Wikipedias
 2. ^ [a b] Magnusson, Örjan (2014-07-31): "Svenskspråkiga Wikipedia nu näst störst i världen". Svt.se. Läst 31 juli 2014.
 3. ^ Wikimedia Traffic Analysis Report - Wikipedia Page Views Per Country This analysis is based on a 1:1000 sampled server log (squids). Period 04/2010 - 03/2011
 4. ^ "Wikistats by S23 – List of Wikipedias". S23.org. (engelska)
 5. ^ ”Wikipedia-statistik - Tables - Bidragslämnare”. april 2013. http://stats.wikimedia.org/SV/TablesWikipediansContributors.htm. Läst 17 juni 2013. 
 6. ^ "Diskussion:Svenskspråkiga Wikipedia, rubrik "Linus Tolke gräver i sina gamla mail"". Wikipedia.org. Läst 16 juni 2013.
 7. ^ "Lsjbot/Statistik". Läst 3 april 2013.
 8. ^ [a b] "Wikimedia News". Läst 3 april 2013. (engelska)
 9. ^ "http://stats.wikimedia.org/EN/Sitemap.htm "Wikipedia Statistics". Stats.wikimedia.org, 2013-05-31. Läst 19 juli 2013. (engelska)
 10. ^ "Page Views for Wikipedia, All Platforms, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 11. ^ "Page Views for Wikipedia, Non-mobile, Normalized". Stats.wikimedia.org. Läst 18 juli 2013. (engelska)
 12. ^ Karlsten, Emanuel (2012-06-05): "Emanuel Karlsten: Proffsen kan höja standarden på Wikipedia". DN.se. Läst 12 augusti 2013.
 13. ^ Carlström, Johan (2013-03-13): "Slutrapport - Wikipedian in Residence på Riksantikvarieämbet". Raa.se. Läst 12 augusti 2013.
 14. ^ Zethraeus, Tina (2013-03-01): "Vår forskning på Wikipedia". Slu.se. Läst 12 augusti 2013.
 15. ^ Håkansson, Axel (2006-03-30): "Experterna föredrar NE". Svd.se.
 16. ^ Sveriges radio: "Wikipedia – befängd idé blev succé"
 17. ^ Nandra, Ulrika (30 mars 2006 (uppd. 10 juni 2008)). ”Gratis nätlexikon får bra betyg”. http://www.svd.se/kultur/gratis-natlexikon-far-bra-betyg_305804.svd. Läst 19 oktober 2006. 
 18. ^ "Källkritik och NE". NE.se. Läst 5 september 2014.
 19. ^ ”Årets bästa sajter 2005”. Internetworld. 9 juni 2005. http://internetworld.idg.se/2.1006/1.54026. Läst 19 oktober 2006. 
 20. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r] "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 2 april 2013.
 21. ^ [a b] "Statistik – Papilionidae". Lsjbot-statistik. Läst 16 juni 2013.
 22. ^ "Statistik – Noctuoidea". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 23. ^ "Statistik – Culicidae". Lsjbot-statistik. Läst 11 juli 2013.
 24. ^ "Statistik – Drosophilidae". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 25. ^ "Statistik – Odonata". Lsjbot-statistik. Läst 12 augusti 2013.
 26. ^ "Statistik – Raja". Lsjbot-statistik. Läst 21 augusti 2013.
 27. ^ "Wikipedia:Tillkännagivanden". Läst 30 november 2013.
 28. ^ "Statistik – Magnoliales". Lsjbot-statistik. Läst 9 juli 2014.
 29. ^ "Statistik – Ericales". Lsjbot-statistik. Läst 1 augusti 2014.
 30. ^ "Statistik – Lycopodiopsida". Lsjbot-statistik. Läst 2 september 2014.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]